Anadolu Halı ve Kilimleri Hakkında Bilgi

Anadolu Halı ve Kilimleri Hakkında Bilgi

Tarih Ansiklopedisi
PAYLAŞ
Anadolu Halı Kilimleri

Türk kültürü açısından oldukça önemli bir yere sahip olan halı ve kilim dokumacılığı, tahminlere göre ilk olarak M.Ö 5. ve 4. Yüzyıllarda Türklerin yoğun olarak yaşadığı Altay dağları eteklerinde pazırık kurganlarında kullanılmış ve yapılmıştır.

Anadolu’da günümüzde nispeten daha az olsa da yaygın olarak yapılmakta olan kültürel faaliyetlerden birisi de halı ve kilim dokumacılığıdır. Önemli bir geçim kaynağı olması yanı sıra yüzlerce yıldır bu gelenek sürdürülmektedir.

Anadolu Halı ve Kilimleri Hakkında Bilgi

Türk toplumu için geleneksel konulardan birisi olan fakat günümüzde unutulmaya yüz tutmuş halı ve kilim dokumacılığı Anadolu içerisinde bazı bölgelerde halen yaygın olarak sürdürülen bir anlayıştır.

13.yy’da Selçuklular döneminde başlayan halı sanatı 15 ve 16.yy’lara gelindiğinde giderek gelişerek sınırlarını aşmış ve tüm Dünya’ya yayılmaya başlamıştır. Osmanlı döneminde batıya pek çok halı ve kilim ihraç edilirken Batı’da Anadolu’da yaşayan ve bu işle uğraşan kişilerin adı anılmaya başlamıştır.

Osmanlı Devleti döneminde halı ve kilim dokumacılığı tüm Coğrafya’ya önemli bir geçim kaynağı olarak yayılmaya başlarken en önemli merkezlerden birisi Uşak ve Bergama olmuştur.

17.yy’a gelindiğinde Uşak halıları dışında Bergama, Gördes, Demirci, Batı Anadolu’da Çanakkale ve İç Anadolu’da Konya, Aksaray ve Niğde’de yapılan dokumacılık faaliyetlerinden söz edilmeye başlamıştır.

18.yy’a gelindiğinde bir önceki dönem merkezleri dışında Konya, Ladik, Gördes, Kula, Mucur, Bergama, Milas, Ladik, Çanakkale, Kırşehir ve Sivas gibi bölgelerde dokumacılık faaliyetleri artmış 19.yy’da ise daha çok hereke olarak adlandırılan halılar üretilmiştir.

Genel Özet

Anadolu Halısı

Anadolu’da yapılmakta olan halı ve kilim dokumacılığı esasında Türkler’in yüzyıllar öncesinden günümüze değin sürdürmekte olduğu geleneklerinden birisi olarak bilinmektedir.

Günümüzde daha dar bir çevrede ve daha az sayıda kişi tarafından yapılan bu çalışmalar kültürel anlamda sahip olduğumuz zenginliklerin öne çıkmasını sağlayan en önemli unsurlardan birisidir.

Halı ve kilim dokumacılığı Uşak ve Bergama gibi yörelerde yaygın olarak görülse de Konya, Isparta, Kayseri ve Niğde gibi şehirlerimizde de halen dokumacılık faaliyetleri devam etmekte, bireysel yapılan işlemler dışında daha ticari çalışmalarda öne çıkmaktadır.

BİR CEVAP BIRAK