Azerbaycan Türklerinin Tarihçesi

Azerbaycan Türklerinin Tarihçesi

Kültür&Sanat
PAYLAŞ
Azeri Halk Dansları, Azerbaycan Azeri Kültürü Hakkında Bilgi

Azerbaycan Tarihçesi ve Azeri Türkleri İle İlgili Bilgi

Kardeş ülke denildiğinde ilk akla gelenlerin başında Azerbaycan ve Pakistan gelmektedir. İki devlet bir millet düsturuyla hareket ettiğimiz Azeri Kardeşlerimizin tarihi ve kültürü hakkında bilgileri sizlere kısaca bu yazıda sunmaya çalışacağız.

 

Azeriler, Azerbaycanlılar ya da Azerbaycan Türkleri, Kafkasya ve İran platosunu içine alan oldukça geniş bir alanda yaşayan Türk halklarına denilmektedir. Bu topluluk içerisinde en büyük Azeri nüfusu İran Azerilerinden oluşurken İran’ın sınırları dahilinde Güney Azerbaycan bulunmaktadır.

 

Azerbaycan Türklerinin Tarihi

Azerbaycan Türkleri, Kafkasya – İran platosu arasında yer alan geniş bir coğrafyada yaşayan Türk halklarına verilen addır. 1813 yılında yapılan Gülistan Antlaşması ve 1828 yılında gerçekleşen Türkmençay Antlaşması ile Aras nehrinin kuzeyinde kalan alan Rusya’nın kontrolüne girmiş bu bölgede bulunan Azeriler ise ikiye bölünmüştür.

Azerbaycan Bayrağı

Her ne kadar bölge Rusya İmparatorluğu egemenliğinde ikiye bölünmüş olsa da her iki bölgede de yaşayan Azeriler tek bir etnik gruptan oluşmaktadır. Mevcut Azeri dili Türk dil ailesinden Oğuz boyuna ait bir dil olup Türkmence, Kaşkayca ve Türkiye Türkçesi ile karşılıklı anlaşabilme özelliğine sahiptir.

 

Nüfus dağılımına bakıldığında bu topluluk içerisinde en büyük dilimi yaklaşık 35 milyon ile İran’da yaşamakta olan Azeriler oluşturmaktadır.

Bakü Gece Manzarası

Genel tarihçesine bakıldığında ise Safevi Devletini kuran I. İsmail’in hem Azerbaycan hem de İran’daki Türkler açısından önemli bir yeri bulunur. Şah İsmail döneminde Azerilerin imparatorluğa dahil edilmesi, hem siyasi hem de askeri anlamda büyük bir gelişmeye sahne olmuş, Azeriler daha ön plana çıkmaya başlamıştır.

Azeri Kültürü

Kardeşimiz olan Azeriler Azerbaycan Türkçesi yada diğer deyişle Azericeyi konuşmaktadır. Ülke uzun yıllar Rus egemenliğinde kaldığında dolayı halkın neredeyse tamamı Azerice yanında Rusçayı da ana dilleri gibi konuşmaktadırlar. Ülkede konuşulan bir diğer dilde yakın komşu olan İranda konuşulan Farsça dilidir.

Bu ülke kültürü oldukça zengindir ve özellikle bu zenginliği müzik alanında görebilirsiniz. Geçmişine baktığımızda bin yılı aşkın bir zamana ulaşan Azeri müziği konu olarak halkın yaşamı ve meydana gelen sosyal olayları konu almıştır. Azeri Türkçesi Farsçadan oldukça etkilenmiştir. Bu etki ülke müziğinde de kendini göstermektedir. Ayrıca Kafkas kültürü etkilerini de görebilirsiniz. Müzikte kullanılan enstrümanlar tar, kemençe, ut, bağlama, balaban, zurna, kaval, nağara, garmon (küçük akerdeon), tütek (düdük flüt) olarak öne çıkmaktadır

 

Kısa ve özet bir biçimde Azerbaycan Tarihçesi İle İlgili bilgileri sizlere sunmaya çalıştık. Sizlerde Azeri Türklerinin Tarihi Hakkında Merak edilenleri bu yazımızda bulduysanız görüşlerinizi bize iletebilirsiniz.

BİR CEVAP BIRAK