Bağımsızlık İle İlgili Kompozisyon

Bağımsızlık İle İlgili Kompozisyon

Edebiyat Konu Anlatımları
PAYLAŞ

Bağımsızlık kavramını açıklamaya kalktığımızda çok kısa bir anlatım ile bunu açıklamak zordur. Bağımsızlık imkansızlıklara karşı koymaktır, zorlukları yenmektir, Yedi düvele karşı ben dimdik ayaktayım demektir. Eğer ki biri size sorarsa bağımsızlığın ne olduğunu Bağımsızlık Türkiyedir deyin. Kurtuluş savaşında verilen mücadeleyi örnek gösterin. Çünkü bu millet bağımsızlığın tanımını dünyaya öğretmiştir.

 

Bağımsızlık Hakkında Kısa Kompozisyon

Bağımsızlık, kavram olarak yalnızca bireyleri değil toplumları da ilgilendiren oldukça önemli bir kavram olup bir milletin varlığını devam ettirmesinde önemli bir unsurdur dersek hata etmiş olmayız. Fransız ihtilalinin gerçekleştiği zamana kadar çok uluslu devletlerde yaşayan halklar için bilinmez bir kavram olmuş olsa da ihtilal sonrasında tüm Dünya üzerinde yaşayan milletler, bu kavram altında birleşmiştir.

 

Bağımsızlık, hem bireyin hem de toplumun, herhangi bir yönetim daha açık ifade ile boyunduruğu altına girmeden özgür bir biçimde yaşayabilmesidir. Bu bir devlet çatısı altında olabileceği gibi özerk bir yapı içerisinde de olabilir. Toplumumuz açısından bu kavramı incelediğimizde Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra pek çok batılı devlet, topraklarımızı kendi aralarında paylaşma gayesine girmiş ve ülkemizde yaşayan tüm insanları kendi egemenliği altına almaya çalışmıştır. Bağımsız olmayan yani hür iradesi ile kendi kararlarını veremeyen toplumlar davranış, düşünce ve fikir açısından kısıtlı imkanlara sahip olacaktır.

Bağımsızlık Hakkında, ile ilgili kompozisyon, kısa yazı

Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında yaşayan ve bir olma gayesi içinde yaşamını devam ettiren Türk milleti, tarih boyunca bağımsız olarak yaşamış bir topluluktur. Bir anlamda bu durum, hem toplumun hem de bireylerin temel amacı haline gelmiş ve vazgeçilemez bir kavram haline dönüşmüştür. Bağımsızlık için mücadele eden toplumlarda bu olgunun herhangi bir maddi değer ile ölçülemeyeceği bilinir.

 

Ancak toplumların bağımsız kalabilmesi ve bu hakkını devam ettirebilmesi için eğitime daha fazla önem verilmeli, toplumun tarihsel bilinci desteklenmelidir. Tarih bilincine sahip olan bir millet geçmişinden ders alarak daha güzel bir gelecek için bağımsızlık yolunda emin adımlarla yürüyecektir.
Siz siz olun bağımsızlık yolunda önünüze engel koymak isteyenlerin önünde eğilmeyin onlara dimdik ayaktayız mesajı verin, verin ki bir daha bu toplum üzerindeki emellerinden vazgeçsinler.

BİR CEVAP BIRAK