Bor Nedir? Kısaca Nerelerde Kullanılır

Bor Nedir? Kısaca Nerelerde Kullanılır

PAYLAŞ

Rezerv Oranına Baktığımızda Dünya üzerinde ki oransal olarak % 72 kadarının ülkemizde bulunduğu önemli bir Maden. Bor, atom numarası 5 ve kimyasal simgesi B olan bir element olup ülkemiz açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Yarı metal olan Bor Güneş Sisteminde ve Dünya kabuğunda düşük miktara sahip bir elementtir.

Ülke gündemini belirleyen önemli konulardan birisi olan bor, özellikle kullanım alanları dikkate alındığında ciddi oranda değer arz eden ancak bugünkü koşullar itibariyle yeterli oranda değerlendirilemeyen elementlerden birisidir.

Bor Nedir? Kullanım Alanları Hakkında Bilgi

Dünya Bor rezervleri

Yukarıda belirttiğimiz gibi atom numarası 5 ve simgesi B olan yarı metal bir element olan Bor, geneli itibariyle düşük olmasına karşın bazı bölgelerde yüksek yoğunlukta bulunabilmektedir.

Boraks ve Kernit, topraktan çıkarılan iki formu olup elemental bor doğada bulunmamaktadır. Yüksek saflıkta bir bor elementi elde edebilmek oldukça zor olup bunda Bor’un karbon ve diğer elementler ile bileşik oluşturması etkilidir.

Oldukça geniş bir kullanım alanı bulunmakla birlikte başta çamaşır tozlarında beyazlatıcı olarak ve ısı yalıtımında kullanılan cam elyafında yer alır. Yine son dönemde sanayi kolları dışında tarım alanlarında kullanımı denenen bor, sanayide sayısız denebilecek çeşitte üründe kullanılabilir.

Bunlar arasında boraks ve borik asit; özellikle nükleer alanda, savunma sanayisinde, jet ve roket yakıtı, sabun, deterjan, lehim, fotoğrafçılık, tekstil boyaları, cam elyafı ve genellikle kâğıt sanayinde kullanılmaktadır.

Ülkemize bakıldığında Dünya geneline oranla Bor açısından oldukça zengin yataklar bulunmakla birlikte işleme ve çıkarma maliyetleri, henüz, Bor’un yeteri kadar değerlendirilememesine neden olmaktadır.

Bor, kullanım alanları dikkate alındığında oldukça geniş bir alanda değerlendirilebilmesi ve mevcut yakıt türleri içerisinde çok daha uygun şekillerde kullanılabilmesi nedeniyle oldukça önemlidir. Bugün sahip olunan imkanlar ile henüz yeterli oranda değerlendirilemese de ilerleyen dönemde bor kullanımının daha da yaygınlaşması beklenmektedir.

Bor kullanım alanları hakkında yukarıda verdiğimiz bilgilerle birlikte gelecekte başta uçak ve araçlar olmak üzere daha farklı ve etkin kullanım alanları olması beklenmektedir. Bu konuda ülkemiz kaynak dağılımı bakımından geniş ve zengin yataklara sahip olduğu için söz konusu alanda söz sahibi olması bekleniyor.

Bor Madeni ve Kullanım Alanları Hakkında Bilgilerinizi Paylaşmak İster Misiniz ?

BİR CEVAP BIRAK