Çevreyi Korumak ve Güzelleştirmek İçin Yapmamız Gerekenler Nelerdir

Çevreyi Korumak ve Güzelleştirmek İçin Yapmamız Gerekenler Nelerdir

Öğrenci Ders Notları
PAYLAŞ
Çevreyi Korumak ve Güzelleştirmek İçin Yapılacaktır

Çevreyi Korumak İçin Atılması Gereken Adımlar

Günümüzde en önemli sorunların başında gelen Çevre sorunlarının önüne geçebilmek için yapmamız gereken ilk şey içinde bulunduğumuz çevre zarar görmeden onu korumak için adım atmaktır. Çünkü eğer çevre bir kez zarar görmeye başlarsa meydana gelen tahribatın önüne geçmek ve sorunları çözmek oldukça uzun ve zahmetli bir süreç olmaktadır. Sizlere sunmuş olduğumuz bu bilgi paylaşımımızda Çevreyi koruyup güzelleştirmek için hangi adımları atmalıyız sorusuna yanıt arıyoruz.
Çevre Sorunlarının Çözümü İçin Yapılacaklar Nelerdir gelin sizlerde yanıtlarınızı iletin bizlere.

Çevreyi korumak ve güzelleştirmek için neler yapılabilir

İnsanların daimi olarak yaşadıkları yere çevre ismi verilmektedir. Çevre Dağ, orman, çayır, göl deniz , ırmaklardan meydana gelen doğal çevreden oluşmaktadır.

İçinde bulunduğumuz doğal çevreyi korumak amaçlı olarak 1972 senesinde İsveç’in Stockholm şehrinde Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı toplandı. Bu toplantıda çevre meseleleri ele alındı. Çevre kirlenmesi sorununa karşı üye ülkeler genel kabul görmüş ortak çözüm yolları aradılar. Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenmekte olan Çevre Konferansında Dünya Çevre günü olarak 5 Haziran tarihi uygun görülmüştür. Ve o tarihten sonra her yıl 5 Haziran tarihi Çevre Günü olarak kutlanmakta. Bu tarihte Çevre sorunları ile ilgili konferans, panel ve diğer sosyal faaliyetler yapılmaktadır.

Ülkemizde bu amaçla 1978 yılında Türkiye Çevre Sorunları Vakfı, daha sonra ise Çevre Müsteşarlığı kurulmuştur. Başbakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren Çevre Müsteşarlığı 5 ile 11 Haziran tarihleri arasındaki günleri Çevre Savunma Haftası olarak kabul etmiştir. Çevre Koruma Haftasında okullarda talebelere doğal çevrenin nasıl korunması gerektiği anlatılmakta, çevreyi güzelleştirmek için yapılacaklar öğretilmektedir.  gereği öğretilir. Bu Hafta müddetince radyo ve televizyonda halka çevre kirlenmesi konusunda bilgiler verilir. Alınması ihtiyaç duyulan tedbirler anlatılır. Gazete ve mecmualarda doğal çevrenin korunabilmesi konusuyla ilgili olan yazılara yer verilir.

Çevre Temizliği, Çevreyi Temizlemek

Doğal çevrenin kirlenmesi bütün ülkelerin ortak meselesidir. Etraf kirlenmesi hepimizin günlük yaşayışını etkileyen bir olaydır. Muasırlığın gelişmesi, endüstrileşme neticesi fabrikalarda insan gücüne gereksinme arttı. Kırlarda, köylerde, natürel etrafta yaşayan insanlar şehirlere göçtü. Şehir nüfusu ehemmiyetli ölçüde çoğaldı. Şehirlerde nüfusun artışı ve endüstrileşme ile beraber etraf meseleleri ortaya çıktı. Bu meselenin en ehemmiyetlisi etraf kirlenmesidir.

Başlıca önemli çevre problemleri su, hava ve toprak kirlenmesidir.

Su kirlenmesi ile deniz hayvanlarının hayat ortamları bozulur. Kirli sularda avlanan balık ve öteki deniz ürünlerini yemeyelim. Böyle sularda yüzerek kendinize zarar vermeyelim.

Hava kirliliği daha çok yakıtların gereği gibi yakılmaması neticesi ortaya çıkar. Kirli hava solunuma namüsait havadır. Kirli hava solunum yolları hastalıklarını artırır. Solunum uzuvlarımızı yorar. Hava kirliliği ölümlere dahi yol açar.

Toprak kirlenmesi; çeşitli ilaç ve gübrelerle toprağın tarıma elverişsiz vaziyete gelmesidir. Çiftçilik ile uğraşanlar; tarlada kullanacakları ilaç ve gübre çeşidini ziraat mühendislerine, teknisyenlerine sormalıdır. Hangi gübrenin hangi cins topraklarda faydalı olacağı bilinmektedir. Bu yüzden; alakalı uzmana müracaat etmeksizin ilaç ve gübre kullanılmamalı. Toprak kirlenmesi toprağın verimini azaltır. Bitki hastalıklarını çoğaltmaktadır.

Bugün pek çok ilimiz çevre meseleleri ile karşı karşıyadır. Bu duruma örnek verecek olursak Ankara’da hava, İstanbul’da su. Mersin ve Adana’da toprak kirlenmesi birer çevre problemidir.

Doğal Çevrenin Korunması İçin Alınacak Tedbirler Madde Madde

Doğal çevrenin korunması : Bu konuda alınabilecek belli başlı tedbirler şunlardır:

  • Akar ve durgun su kaynaklarının kirlenmemesi ve temiz olması için daha fazla çabalamalı, insani ve hayvansal atıkların buralara bulaşması engellenmeli
  • Birikmiş olan çöpler bekletilmeden hemen toplanmalıdır
  • Doğal Çevreye Zarar veren hayvanların, haşerelerin ve özellikle de karasinek ve sivrisineklerin daha fazla üreyip çoğalmalarının önüne geçilmeli,
  • Kanalizasyon tesisatlarında meydana gelmiş olan patlamalar ile sızıntılar konu ile ilgili olan birimlere bildirilmeli.
  • Fosil Yakıtların tam olarak yakılması sağlanmalıdır. Böylelikle hem enerji kaybının önüne geçilir hem de hava kirliliği problemi bir nebze de olsa önlenmiş olur.
  • Doğal çevrenin kirletilmesi yürürlükte olan yasalarımıza göre suçtur. Bu suçu işlemiş olan gerçek ve tüzel kişilere para ve suçun türüne göre cezaları verilir.
  • Doğal çevre bizim çevremizdir. Biz tabiatı korumak için çabalarsak tabiat da bizleri korur.  Havaya, suya, toprağa karışan bazı kimyevi artıklar doğayı etkiliyor. Bu artıkların çoğalması insan sağlığını bozmakta ve zarar vermektedir. Kısaca çevre problemleri, sağlığımızla yakından alakalı bir konudur.

İçinde bulunmuş olduğumuz yeri kirletmeyelim. Doğal çevrenin güzelliklerinin zarar görmesini engelleyerek onu korumak birimizin değil hepimizin görevidir. Bu konuda girişilen çalışmalar ve ortaya konulan gayretlere katılalım. Soluduğumuz ciğerlerimize çektiğimiz havanın, içtiğimiz ve kullanmış olduğumuz suların, bulunduğumuz yerin pis değil temiz olmasını istiyorsak eğer çevre kirlenmesinin önüne geçelim. Sağlımız için daha uyumlu bir çevrede yaşamak için doğal çevremizi savunalım.
Sizlerde doğal çevreyi korumak için yarını beklemeden bugünden bir adım atın. Unutmayın ki yarınlarımız olan evlatlarımıza güzel bir dünya bırakmak istiyorsak çevreyi kirletmeden onlara teslim etmeliyiz.

BİR CEVAP BIRAK