Dünya’da Nüfusun Dağılışı Hakkında Bilgiler

Dünya’da Nüfusun Dağılışı Hakkında Bilgiler

Coğrafya Konu Anlatımları
PAYLAŞ
Dünya Nüfus Yoğunluğu Haritası

Dünya Üzerinde yaşayan insan nüfusu tüm bölgelerde aynı yoğunlukta değildir. Belirli bölgelerde nüfus yoğunluğu çok sık olurken belirli bölgelerde ise seyrek biçimde nüfusun dağıldığını görebiliriz.

Dünya Nüfus Dağılımı Nasıldır

Nüfus yerküre üstünde coğrafi birimlerde dengeli bir biçimde olacak şekilde dağılmamıştır .  Yeryüzü üzerinde yaşayan nüfusun nasıl bir şekilde dağıldığını göstermekte haritadan da anlayacağımız üzere dünya genelindeki nüfus dağılışı dengeli değildir .

Dağılımın dengesiz bir şekilde olmasında en önemli nedenler doğal ve beşeri birkaç etmen etkilidir .  Doğal nedenlerin başında iklim ,  yer şekilleri ,  toprak yapısı ,  bitki örtüsü ve su kaynakları sıralanabilir .

Beşeri etmenler olarak öne çıkan unsurlar daha düşük maliyetli kutlamalar ,  ulaşım ,  yer altı kaynakları ,  ticaret ve turizm sayılı .  Dünyadaki kalabalık nüfuslu yerler aralarında Güneydoğu Asya ,  Batı Avrupa ve Amerika’nın doğusu gösterilebilir .

Nüfusun seyrek olduğu coğrafi bölümler aralarında ise Kuzeyindeki Afrika ,  Himalaya dağları ,  Antarktika ile Amazon ve Kongo Havzaları gösterilebilir .  Batı Avrupa ve Amerika’nın doğu kıyılarının sık sık nüfuslu olmasının asıl nedeni ise sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olmasıdır .

Dünyada Nüfus

Bu alanlar hem bir  aşırı yoğun biçimde nüfuslanmış hem bir de göç Kalabalık nüfuslu alanların en başında Güneydoğu Asya yer alır .  Bu bölgede Hindistan ve Çin ülkeleri dünya nüfusunun üçte birine yakın insanı barındırır .

Yoğun biçimde nüfuslanmanın basit nedeni iklim ve toprak koşullarının elverişli olmasıdır .  ile kalabalıklaşmaya devamı etmektedir .

Kalabalık nüfuslu alanların varlığı dek hemen hemen hiç nüfusun olmadığı alanlar da mevcuttur .  Bu bölgelerden biri kalan Kuzeyindeki Afrika dünyanın en büyük sahra alanıdır .  İklim koşulları birey hayatını engeller .

Benzer biçimde Antarktika’da buzulların varlığı ve sıcaklığın yıl boyu 0°C’nin altında olması yerleşmeyi sınırlandırır .  Himalaya dağlarının dünyanın zirve noktalarına sahip olması ve eğim derecesinin fazlalığı seyrek nüfuslanmayı eşliğinde getirir .  ısı ve yağışın fazlalığı ise Amazon ve Kongo havzalarının seyrek nüfuslanmasına neden olmuştur .

Tablodaki verilerden de anlaşılacağı dek dünya nüfusunun geçmişten bugüne büyük bölümü Asya kıtasında yaşamaktadır .

Nüfusun asgari olduğu kıta da Okyanusya olmuştur .  Bilgiler yönelik bitiş dönemlerde yanlızca Avrupa kıtasının nüfus ölçüsü azalmıştır .

Bunda kıta ülkelerinin büyük kısmında doğum oranlarının düşük olması ve ihtiyar nüfus oranının fazlalığı tesirli olmaktadır .  Bu durumun engellemek maksadıyla bir çok Avrupa ülkesinde doğan her bir çocuk için para ödemesi yapılmaktadır. Ancak bu durum yine de genç nüfus oranının artmasına çözüm olmamaktadır.

BİR CEVAP BIRAK