Dünyanın En Büyük Matematikçisi Kimdir? Gelin Öğrenelim

Dünyanın En Büyük Matematikçisi Kimdir? Gelin Öğrenelim

Kim Kimdir, Öğrenci Ders Notları
PAYLAŞ

Dünyanın En Büyük Matematikçisi Kimdir? Hangi Kural Ve Teorileri Bulmuştur?

 

Matematik bilimin ana maddelerinden biri olarak sayılabilir. Evrendeki her şeyin matematikle bir ilgisi vardır. Şu an günümüzde kullandığımız ne varsa yapım aşamasında mutlaka matematik vardır ve olmalıdır da. Çünkü sayılar her şeyi dengeleyen ve sağlamlaştıran şeylerdir. Geçmişten günümüze de birçok matematikçi gelmiş geçmiştir. Hepsi hayatımızı kolaylaştıracak ve şu an ki hayatımızı borçlu olduğumuz kişilerdir. Dünyanın en büyük matematikçisi kimdir? Sorusu ise oldukça zor ve ayrım yapılması oldukça karmaşık bir sorudur. Fakat hepsinin yaptıklarını ölçüp tarttıktan sonra karşımıza elbette bir isim çıkmaktadır. Bu isim de çoğu insana göre sayıların babası olarak bilinen Pisagor’dur. Pisagor’un kim olduğuna ve hangi kural ve teorileri bulunduğuna alt başlıklar halinde değinecek olursak :

 

Pisagor Kimdir Biyografisi

Pisagor: MÖ 570 yılında doğmuş olan Pisagor’un yaşamı MÖ 495 yılında son bulmuştur. İyonyalı olan ünlü filozof matematikçiliği ile ünlü olmakla birlikte Pisagorculuk akımının da kurucusudur. O da çoğu matematikçi gibi her şeyin matematikle bir alakası olduğuna inanmaktaydı ve tüm hayatını buna adamıştı. Sadece üretmekle kalmayıp aynı zamanda da birçok insana bunu öğretmeyi amaçlayan Pisagor, Pisagorculuk Okulu’nu kurmuştur. Burası yalnızca bir okul değil aynı zamanda da bir topluluk olarak tarihe geçmiştir. Bu toplulukta yoğun bir sır hakimdi, çünkü burada eğitim görenler ikiye ayrılmaktaydı. Matematikçiler ve dinleyiciler. Matematikçiler dinleyicilere göre daha yoğun ve detaylı bilgiler öğrenmekteyken, dinleyiciler Pisagor’u dahi göremiyordu ve bilgileri yalnızca özet olarak alabiliyorlardı. Pisagor matematiği en çok astronomi alanında geliştirmiş ve bu konuda oldukça çalışmalar yapmıştır.

 

Pisagor’un Buluşları ve Teoremi :

Dünyanın En Ünlü Matematikçisi

– Pisagor’un en bilinen ve en önemli teoremi, kendi adını verdiği Pisagor Teoremi’dir. Bu teoreme göre, bir üçgende 2 dik kenarın karesinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Bu teorem matematik ve geometride çığır açan bir teoremdir. Bundan yola çıkarak trigonometri meydana gelmiştir. Ve günümüzde trigonometri çoğu konunun babası sayılmaktadır. Bu sebepten ötürü Pisagor’un önemi tartışılmayacak boyutta fazladır.

– Aynı zamanda Pisagor, Güneş’in Dünya etrafında döndüğünü keşfeden kişidir. Bunun keşfi de astronomi alanındaki en büyük çalışmasıdır. Bu dalda da çığır açan ve Dünya’nın gidişatını büyük ölçüde etkileyen bir filozofumuzdur.

– Matematik alanındaki bir diğer buluşu, matematiğe aksiyomatik ve ispat terimlerini kazandırmıştır.

– Matematiği aynı zamanda da geometriye uyarlamıştır. Geometride de yoğun çalışmalar yapmıştır. Bunlardan birincisi, aksiyon ve postülatları kullanarak ilk verileri bulmuştur. İkincisi ise, çarpma cetvelini bularak geometride kullanmıştır.

 

Tüm bu buluşların üzerine elbette ki diğer matematikçilerimiz birçok şey katmıştır ve günümüze bu kadar sağlam gelmelerinin sebebi diğer matematikçilerimizdir. Fakat temelini Pisagor attığı için en büyük sıfatını kullanacaksak bu kişi Pisagor’dur. Ayrıca Pisagor’un hemen ardından da Thales ismi gelmektedir. Thales de hemen hemen eşit pozisyonlarda teoremler bulmuş ve geliştirmiştir. Hatta Pisagor’un teoremlerine en fazla katkıyı Thales yapmıştır diyebiliriz.

Not: Bir çok bilim adamı tarafından en büyük matematikçi olarak kabul ediliyor ancak bize göre en büyük matematikçi Cahit ARF‘tır.

BİR CEVAP BIRAK