Eğitim ve Öğretim Nedir Kısaca Tanımı, Açıklaması

Eğitim ve Öğretim Nedir Kısaca Tanımı, Açıklaması

Nedir- Ne Demek - Sözlük
PAYLAŞ
Eğitim, Kitap internet

Gerek okul hayatında gerekse daha sonra ki yaşantımızda sıklıkla duymuş olduğumuz ve bir birleriyle karıştırılmaya devam edilen iki önemli kavramdır Eğitim ve Öğretim kavramları. Eğitim ve Öğretim sıklıkla karıştırılan fakat birbirinden oldukça farklı anlamlar içeren iki kavram olup, işleniş biçimi bakımından farklı şekillerde değerlendirilmesi gerekir. Bu nedenle eğitim ve öğretim kavramlarını iki ayrı pencerede incelememiz gerekiyor.

Kalkınma ve gelişim açısından en önemli hususlardan birisi hiç kuşkusuz eğitimin kalitesi ve başarılı bir öğretimdir. Ülkemiz son dönemde bu konuda bazı gelişmeler yaşamış olsa da henüz Avrupa standartlarına ulaşmış değiliz.

Eğitim ve Öğretim Kavramlarının Kısa Tanımlanması

Eğitim ve öğretim birbirinden ayrı kavramlar olup her ikisi de kendi içerisinde farklı değerlendirmelere tabidir. Eğitim, bir insanın hayatı boyunca öğrenebileceği her şeyi ifade eden bir kavramdır. Eğitim almak için zaman ya da mekan kavramı bulunmamakta, insan yaşamı ve isteği süresince eğitimine devam edebilmektedir.

Eğitim ilk olarak aile içerisinde başlarken en kalıcı eğitim çocukluk döneminde aile ve okul arasında verilmektedir. İlerleyen dönemde kişinin sahip olduğu kişilik ve önem verdiği değerler doğrudan çocukluk döneminde alınan eğitimle ilişkilidir.

Öğretim ise eğitimden farklı olarak okul içerisinde planlı olarak uygulanan, bir sisteme dayalı olan bir iş olarak görülmektedir. Öğretim ile kişilere bilgi kazandırılmak istenirken eğitim ile kişinin geliştirilmesi istenir. Öğretmen boyutunda bu ilişki incelendiğinde okul sınırları içerisinde yapılacak en önemli şey öğretimdir. Fakat kişinin eğitimini sadece okul ile sınırlamaması ve sosyal yaşamında da devam ettirmesi önemlidir.

Öğretim, Okul, Öğretmen

Eğitim ve öğretim kavramları genellikle birbirine karıştırılmaktadır. Yukarıda kısaca söz ettiğimiz bu kavramlar, gelişmişliğin temel etmenleri olup gelecek nesillerin ne durumda olacağı hem ülke hem de toplumun refah düzeyini belirleyeceği için dikkatle takip edilmelidir.

Eğitimin öncelikle aile içerisinde başlaması ve çocuğun ilk okul sıralarından itibaren bu eğitimi almaya devam etmesi gerekir. Öğretim ise eğitime oranla daha farklı bir kavram olmakla birlikte bir sisteme dayalı şekilde uygulanan bir anlamda iş – misyon olarak görülen çalışmalardır. Ancak eğitim ve öğretimin birbirinden ayrılması mümkün değildir.

BİR CEVAP BIRAK