Eleştiriye Karşı Akil Duruş Yakalayın

Eleştiriye Karşı Akil Duruş Yakalayın

Kişisel Gelişim Yazıları
PAYLAŞ
Eleştiri, Kişisel Gelişim

Eleştiriye Karşı Akil Duruş Yakalayın ( Kişisel Gelişim Yazıları ) Ali ÜNAL

Birinin yaptıklarını veya davranışlarını eleştirmenin kendisi amaç değildir; yapıcı eleştirinin bir hedefi vardır. Bu hedef, bir işin yapılma tarzını değiştirmek veya birinin per­formansının belli bir yönünü değiştirmek ya da davranışlarını değiştirmesini sağlamaktır.

Diğer bir deyişle, niyetiniz geç­mişteki hatalara veya eksikliklere söylenmek değil, gelecekte gelişmeye yol açacak değişikliklere duyulan gereksinimi vur­gulamaktır. Eleştirilerinizi özgül kılmak ve gerçeklere dayan­dırmak, karşıdaki kişinin eleştirinizi kişisel bir saldırı olarak almamasını güvenceye alır.

Burada tarz önemlidir. ‘Geçen yıl ki bütçe raporu için yazman gereken özeti gerçekten yüzüne gözüne bulaştırdın’ veya ‘Diğer bölümden sana gelen teklifle­re karşı tutumun gerçekten yanlış’ gibi kişisel ifadelerden ka­çının.

Bu türden genellemeler pratik anlamda yararsız olduk­ları gibi, karşıdaki kişiye yapması gereken özgül değişiklikle­ri de açıkça gösteremezler ve kolayca kişisel bir saldırı şeki­linde alınabilirler. Biraz sonra tarzın önemi üzerine bir şeyler daha söyleyeceğiz.

Yapıcı eleştiride bulunma amacınıza ulaşmak için, ne gibi değişikliklerin gerekli olacağını ve karşınızdaki kişinin bunları nasıl ve/veya ne zaman gerçekleştirebileceğini tartış­malısınız. Bu, diğer kişinin yanıtlarını dikkatle dinlemeyi ge­rektirir.

Karşınızdaki, yanıtlarıyla eleştirinizin içeriğini anla­dığını belli ediyor mu? Etmiyorsa, esas noktaları tekrarlamak ve açıklığa kavuşturmanız gerekebilir. Bu arada, sık sık ak­tarmaya çalıştığınız şeyin anlamını karşıdakinin de aynı şe­kilde anlayıp anlamadığını kontrol edin. Diğer sözcüklerle, aktif olarak dinleyin!

Aktif dinleme, aynı zamanda karşıdaki insanı duyduğu­nuzu, onun size söylediklerini anladığınızı belirtmek için en uygun yöntemdir.

Ali ÜNAL

BİR CEVAP BIRAK