Fransız İhtilali Nedir Kısaca

Fransız İhtilali Nedir Kısaca

Tarih Ansiklopedisi
PAYLAŞ
Fransız İhtilali Nedir, Hakkında Bilgi

Dünya Siyasi Hayatında ve Ülkelerin Yönetim Biçiminde Önemli Değişikliklere Neden Olan Fransız İhtilalinin Sonuçları , Nedenleri hakkında bilgileri ve nasıl meydana geldiğine dair merak edilenler.

Fransız İhtilali  İle İlgili Bilgi

Fransız ihtilali ya da diğer adıyla Fransız devrimi, 1789 – 1799 yılları arasında gerçekleşen başta Avrupa olmak üzere pek çok coğrafyayı etkileyen önemli siyasi akımlardan birisidir. Fransız ihtilali ile Fransa’da mutlak monarşi yıkılırken yerine Cumhuriyet kurulmuştur.

 

Fransız İhtilali Nedir?

1789 – 1799 yılları arasında gerçekleşen Fransız İhtilali, Fransa’da mutlak monarşinin yıkıldığı, Roma Katolik Kilisesi’nin önemli reformlara zorlandığı siyasi – sosyal bir akımdır. Bu devrim, yalnızca Fransa sınırları ile sınırlı kalmayıp Avrupa ve Batı dünyasını yeni bir döneme girmeye zorlamıştır. Bilinçlenmeye başlayan Fransız halkı, baskıcı rejime karşı çıkarak kralın ve diğer seçkin kişilerin denetiminden çıkmaya başlamıştır.

 

Bu dönemde özellikle bağımsız yayıncılar tarafından çıkarılan dergi, gazete ve broşürler, halkın giderek bilinçlenmeye başlamasına etki etmiştir. Toplumsal bir değişimi zorlayan bu ihtilal, insanların daha etkin şeyler talep etmesine ve taleplerin olgunlaşmasına neden olmuştur. Her ne kadar siyasi ihtiyaçlar etkin olsa da ihtilalin ekonomik ve sosyal nedenleri de baskın hale gelmiştir.

Fransız devrimi ile yıkılmaz olarak görülen krallıkların yıkılabileceği görülmüş, demokrasi başta Avrupa kıtası olmak üzere tüm batı medeniyetini egemenlik altına almıştır. Fransız ihtilali ile egemenliğin halka ait olduğu kabul edilirken milliyetçilik ilkesi çok uluslu pek çok devletin parçalanmasına neden olmuştur. Bu dönemde daha önce reddedilen pek çok talep kabul görmeye başlamış özgürlük, eşitlik ve adalet ilkeleri herkes için uygulanmaya başlamıştır.

Fransız İhtilali Nedir Kısaca

Maddeler Halinde İsteyenler İçin.

FRANSIZ İHTİLALİ’NİN SONUÇLARI NELERDİR?

Fransız İhtilali’nin sonuçları kısaca şu şekilde özetlenebilir:

  1. Ayrıcalık verilen kesimlerden olan Rahipler ile soylulara tanınan tüm ayrıcalıklara son verilerek eşitlik ilkesi kabul edilmiştir.
  2. Egemenliğin halktan geldiği kabul edilerek mutlak monarşi sistemlerine son verilmiştir. Halkın yönetimin içinde daha katılımcı olduğu laik ve demokratik siyasi yönetim anlayışı daha değerli ve kabul görür olmuştur.
  3. Siyasi anlamda eşitsizliğin olmasına sebebiyet veren toplumsal yapı hızlı bir biçimde değişime girmiştir. Laiklik, Cumhuriyet, Adalet, Milliyetçilik, Ulusak Egemenlik, Eşitlik, Hürriyet gibi kavramlar ortaya çıkmaya ve çevre de bulunan diğer toplumları etkilemeye başlamıştır.
  4. Milliyetçilik ilkesinin yayılması ile imparatorlukların dağılması için ortam sağlamıştır.
  5. Mahalli otorite yerine merkezi otoriteler kabul edilmiştir.
  6. Dağınık bir yapıda olan milletlerin siyasi açıdan birlikler kurabilmesine katkıda bulunmuştur.
  7. İnsan Hakları Bildirisi evrensellik kazanmaya başlamıştır.
  8. Ülkede uygulanan hukuk sisteminde dini temelli hukuk sistemi yerine Laik Hukuk Kuralları uygulanmaya başlamıştır.
  9. Fransız İhtilalinin en önemli sonuçlarından biri de Yeni Çağ biterek ve Yakın Çağ başlamıştır.

BİR CEVAP BIRAK