İzohips Nedir ? İzohips Yöntemi ve Özellikleri Nelerdir

İzohips Nedir ? İzohips Yöntemi ve Özellikleri Nelerdir

Coğrafya Konu Anlatımları
PAYLAŞ
İzohips Yöntemi Nedir

İzohips Tanımı Hakkında Bilgi

Coğrafyada kullanılmakta olan Haritalama yöntemlerinden en sık kullanılanlarından birisi olan ve bu işlemde deniz seviyesine göre aynı yükseltide yer alan noktaların birleştirilmesi sonucunda oluşturulan izohips harita, yaygın olarak kullanılan türlerden birisidir.

İzohips, deniz seviyesine göre aynı yükseltide yer alan noktaların birleştirilmesi ile oluşan eğrileri içeren bir haritalama yöntemidir. Bu yöntemde haritada yer alan eğrilerin sık ya da seyrek oluşu yüzey şekilleri hakkında bilgi vermektedir.

İzohips Nedir? İzohips Yöntemi

izohips yöntemi hakkında bilgi

Yukarıda da belirtildiği gibi izohips, deniz seviyesine göre aynı yükseltide bulunan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğrileri içermektedir. İzobat ise deniz seviyesine göre aynı derinlikte yer alan noktaların birleştirilmesi ile oluşmaktadır.

Kıyı çizgilerinde izohips ve izobatların birleşme noktaları bulunmaktadır. Haritalama da yer şekillerini göstermek için yaygın olarak kullanılan yöntem izohipstir. Haritanın okunabilir ve anlaşılabilir olması için yükseltiler farklı renkler ile gösterilmektedir.

İzohipsin Özellikleri Nelerdir?

-İzohipsler iç, içe kapalı eğrilerden oluşur.

-İzohipsler ile yeryüzüne ait yer şekilleri, yükseltiler ve biçimler gösterilmektedir.

-En geniş izohips eğrisi en alçak yeri gösterirken, en dar izohips eğrisi en yüksek alanı göstermektedir.

-İzohips’te kullanılan 0 metre eğrisi ise deniz kıyısından geçmektedir.

İzohips çiziminde eşit yükselti aralıkları kullanılmaktadır. Birbirini izleyen iki izohips eğrisi arasında ki yükselti farkı haritanın tamamında aynı olmalıdır. Yani bir eğri üzerinde yer alan bütün noktaların yükseltileri aynı olmak zorundadır. İzohipsler birbirini kesmez ve akarsu etrafında ki iki eğrinin yükseltisi aynıdır.

Eğreltiler kullanılarak yapılan bir haritalama türü olan izohips haritada eğrilerin mevcut durumu, sık ya da seyrek halde bulunması yüzey şekilleri hakkında bilgi verilmesini sağlar. İzohips dışında yukarıda da belirtildiği gibi izobat haritalarda aynı derinliğe sahip noktaların birleştirilmesi sonucunda elde edilmektedir.

Kıyı çizgilerinde izohips ve izobatların birleşme noktaları olup bu yöntemler içerisinde izohips haritalar, haritalar içerisinde yer şekillerinin belirlenmesi ve gösterilmesi amacıyla kullanılan en yaygın uygulama olarak da bilinir.

İzohips Konu Anlatımı ( Video )

 

Video Anlatımda İzohips Yöntemini Açıklamaya Çalıştık.

BİR CEVAP BIRAK