Kapıkulu Ocakları İle İlgili Kısa ve Özet Bilgi

Kapıkulu Ocakları İle İlgili Kısa ve Özet Bilgi

Osmanlı Tarihi Ders Notları
PAYLAŞ
Kapıkulu Askerleri, Süvarileri

Osmanlı Ordusu askeri sistem yapılanmasında önemli bir Yer tutar Kapıkulu Ocakları. Daimi olarak görevde bulunan askeri birliklerdir.

Kapıkulu Ocakları Hakkında Bilgi

Kapıkulu Ocakları, imparotorluğun daimi ordusu olarak görev yapan ve padişaha doğrudan bağlı konumdaki Atlı, yaya ve teknik sınıfları içeren asker ocaklarına verilen isimdir. Kapıkulu ocaklarının kurulmasından önceki süreçte devletin askeri gücü müsellemler ve yayalardan oluşmaktaydı.

 

Osmanlı Ordusunun üç ana bölümü bulunmaktaydı bunlar Eyalet askerleri, Deniz ( Donanma ) kuvvetleri ve Kapıkulu askerleridir. Kapıkulu askerleri süvariler ve yaya kuvvetlerden oluşmaktaydı. Süvariler kendi içinde Silahtar, Sipahi, sağ ulufeciler , sağ ve sol gariplerden oluşmaktaydı. Yaya kuvvetler ise Cebeciler, topçular, Yeniçeriler ve top arabacılarından meydana gelmekteydi.

 

Şehirlerin güvenliğinin sağlanması ve sınır koruması görevleriyle sorumlu olan kapıkulu askerleri görevlerine kati ve ödün vermeyen kurallar ile bağlanmıştı. Oldukça sadık oldukları Bu kurallara kavanin-i yeniçeriyan ismi verilmekteydi.. Görevlerini gerçekleştirdiklerinde kullandıkları silahlar Ok, yayi kalkan, mızrak , tüfek ve kılıç kullanıyordu.

 

Kapıkulu olarak görev yapacak bir bireyin genel kurallar olarak ailesiyle tüm bağını koparmış olması ve kimseye maddi, manevi olarak duygusal bir ile bağlanmamış olması gerekiyordu.

Kapıkulu Askerlerinin Özellikleri

1. Direkt olarak Padişaha bağlı olan sürekli görev yapan aylıklı askerlerdi.
2. Görev tanımları çerçevesinde İstanbul’da ve ya da sınır kesimlerinde yer alan kalelerde otururlardı.
3. Yapılanda Devşirme sistemi  ile personel ihtiyacını karşılar, Hristiyan tebadan devşirilen çocuklar yetiştirilirdi.
4. Kapıkulu askerleri yaya (piyade) ve atlı (süvari) olarak iki temel bölüme ayrılırdı.
5. Her üç ayda bir “ulufe” adı verilen maaş alırlardı.

Kapıkulu Askerlerinin Türleri

1. Kapıkulu Piyadeleri

2. Kapıkulu Süvarileri

Kapıkulu Piyadeleri

Kapıkulu Ocağını oluşturan askerlerin yaya askerlerden meydana gelen bölümüne  “Kapıkulu Piyadeleri” ismi verilmektedir.

Kapıkulu Piyadeleri kimlerden oluşur?

1. Acemi Ocağı

2. YeniçeriOcağı

3. Cebeci Ocağı

4. Topçu Ocağı

5. Top Arabacılar Ocağı

6. Humbaracı Ocağı

7. Lağımcılar

8. Sakalar

BİR CEVAP BIRAK