Matematik Ve Hayat İlişkisi Hakkında Bilgi ve Kompozisyon Örneği

Matematik Ve Hayat İlişkisi Hakkında Bilgi ve Kompozisyon Örneği

Öğrenci Ders Notları
PAYLAŞ

Matematik hayatımız içinde önemli bir yere sahiptir. Gündelik hayatta, hayal kurarken, plan yaparken her şey matematik işidir. Bir binayı yaparken hangi malzemenin ne kadar kullanılacağı, fiyatının ne olduğu veya bir dükkân açarken toptancısı, aracısı, malzemecisi, muhasebecisi vb. hepsi ayrı para ve parada matematikten geçiyor. Aslında paranın önemli olduğu bu dönemde matematik hayatımızın vazgeçilmez öğelerinden biridir

 

Matematik Hakkında

Matematik Yunancada “matema” kökünden türemiştir. Bilgi, öğrenme gibi anlamları vardır. Buradaki bilgiden kastı; evrendeki varlığın bilgisi anlamına gelir. Daha sonra söylene söylene “mathematikos”(öğrenmekten hoşlanan)olmuştur. İlk söylediğimiz anlama dönersek eğer evreni öğrenmek anlamını barındırdığı söylenebilir. Aslında matematik felsefe arasında önemli bir bağ vardır. Daha sonra bu iki disiplin birbirinden ayrılmış matematik herkesin ilgilenmesi gereken bir konu olmuştur. Fakat sıkıcı formüller, problemler, şekiller yüzünden herkesin nefret duyduğu bir konu haline gelmiştir.

 

Matematiğin Etki Ettiği Alan Örnekleri:

Matematiğin etki ettiği alanları düşünecek olursak; mantıkta sembollerin belirli bir sıraya göre kullanımı, edebiyatta hece ölçüsünün kaçlı yazıldığı yahut doktorun hastanın vücudunun kaldırabileceği miktarda(mg) ilaç yazması vb. bu örnekler çoğaltılabilir.

 

Matematik ve Hayat İlişkisi

 

Matematik ve Yaşam;

 

Matematik ve yaşam arasındaki bağı ele almak gerekirse yaşam içinde matematik önemli bir yere sahiptir. Peki, matematiğin hayatla ilişkisi doğrulanabilir mi? Bu konuyla ilgili olarak pek çok alanında uzmanlaşmış kişiden görüşler mevcuttur. Ele almaya başlayacak olursak matematik yaşamı izler, yaşamda matematiği, yaşam matematiğin önünden gider. Matematik başlangıçta her şeyi kesin bir dille açıklayan rakam ve sayılardan oluşan bir disiplindi. Fakat yaşam zaman içerisinde karmaşıklaştı. Bundaki etken ise matematik dilinin ve göstergelerin gündelik yaşamdaki dilin yerini almaya başlamasıdır.

 

Matematik ve Hayat ilişkisi:

Hayat ve Matematik Arasındaki Karşıtlık Denklemi:

Matematik hayatı, yaşamı güzelleştirmeyi hedefler. Yaşamda eğriler, dönümler belirgindir. Doğrusalılar matematiğin doğrusal lığı değildir; iki nokta arasındaki en kestirme yolu bulmak pek çok insan için zor bir konudur.

 

Matematik ve Hayat İlişkisi:

Matematik insanlık tarihini en eski bilimlerinden biridir. Matematik de diğer bilim dalları gibi zaman içinde büyük bir değişim gösterdi ve onu bir kaç sözcükle tanımlamakta zordur. Bu konuyla birlikte matematiğin farklı yönlerini ele alacağız. Matematik aslında bir resme bir müziğe benzer adeta bir sanattır. Uzman matematikçiler de onu bir sanat olarak tanımlar. Bu açıdan bakılırsa onlara göre bir işin veya geliştirilen bir teorinin matematik dışında şu ya da bu işe yaraması onları pek ilgilendirmez. Onlar için yapılan işin derinliği önemlidir. Kullanılan yöntemlerin yeniliği, estetiklik gibi konularda önemlidir uzmanlara göre.

 

Matematik başka bir deyişle başlı başına bir dildir. Kullanılan semboller, şekiller ve rakamlar günlük hayatta kullanılan ve insanların birbirlerini anlaması konusunda önemli bir araç haline gelmiştir. Eğer bilimin gayesi evrende oluşan hareketleri, olayları anlamak ise bunları okumak ve gelecek kuşaklara miras bırakmak için matematik bir tutanaktır bir kaynaktır bir kitaptır. Bu kitap ise ancak matematik dilinde yazılabilir

 

Matematik ve Hayat İlişkisi:

Evren-Matematik ilişkisi: Evrende gördükleriniz, duyduklarınızdan ibaret değildir. Gezegenlerin yörüngesi, elipsi hacmi gibi konular matematiğin işidir. Bunları bir şablonda toplayacak olursanız bu şablon büyük oranda matematikten geçer. Sonuç olarak; Matematik ve hayat arasında çok büyük bir bağ vardır. Gerek benzerlikler gerek zıtlıklar hepsi bir ilişkinin ürünüdür. Ve bu ilişki gündelik hayatta yolda giderken uyurken, düşünürken bir resme bakarken hep karşımıza çıkabilmektedir. Sonuç olarak diyebiliriz ki “hayat matematik işidir”.

BİR CEVAP BIRAK