Mescid-i Aksa Nerede Kısaca Tarihçesi

Mescid-i Aksa Nerede Kısaca Tarihçesi

Hakkında Bilgi
PAYLAŞ

01İlk olarak Mescid-i Aksa Nerededir Özet olarak söyleyelim

Üç Din Tarafından Kutsal Kabul Edilen Şehir Olan Kudüs’tedir.

Mescid-i Aksanın Yapılışı

Kutsat Mekan Mescid-i Aksa Kim Tarafından Ne Zaman İnşaa Etmiştir Yapılmıştır ?

Yapımına Davud Peygamber tarafından başlatıldığı belirtilen Mescid-i Aksa H.z Süleyman tarafında inşaa edildiği tarihçiler tarafından rivayet edilmektedir. Bu yüzdendir ki  Mescid-i Süleyman olarak da anılmaktadır.

 

Kısaca Mescid-i Aksa Nedir Ve Önemi ?

Mescid-i Aksa, Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilmektedir ve Kudüs şehrinde bulunan Müslümanların ilk kıblesidir. Türkçede geldiği anlam ise  “En Uzaktaki Mescit”  anlamıdır. Diğer söylenişlere göre “Beyt-i Makdis” veya “Beyt-i Mukaddes” isimleride verilir.

 

Kutsal Mekan Mescid-i Aksa Tarihçesi Hakkında Kısaca Özet Bilgi?

Mescid-i Aksa’nın dinimizdeki yeri; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV. ) isrâ ve miraç mekânı olmasıdır. Allah ( C.C) , İsrâ suresinin birinci âyetinde Mescid-i Aksa’yı ismiyle anarak şöyle der: “Kulunu, kendisine birtakım ayetlerimizi göstermek için bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya yürütenin şanı pek yücedir. Şüphesiz o duyandır, görendir.” Burada Mescid-i Aksa’dan “çevresini mübarek kıldığımız” şeklinde söz edilmektedir.

Mescid-i Aksa Nerede Kısaca Tarihçesi Hakkında Bilgi

Günümüzde Mescid-i Aksa’nın çevresi ise başta Kudüs sonra diğer Filistin topraklarıdır. Peygamber Efendimiz HZ. Muhammed’in miraca yükseltildiği zamanda  Kudüs’te bugünkü şekliyle yer alan bir cami yoktur. Ancak HZ. Süleyman tarafından inşa edilen ve  daha sonra yıkımlara maruz kalan ve yeniden inşaa edilen Mescid-i Aksa’nın kalıntıları vardı ve burası da Beyt-i Makdis olarak isimlendirilmektedir.

Peygamber Efendimiz HZ: Muhammed’in ziyaret ettiği kutsal mekân da burasıdır. Bazı tarihi kaynaklara göre ise Beyt-i Makdis ibaresi  Kudüs şehri için de kullanılmıştır. Ayrca Bazı tarihi kaynaklarda Kudüs şehrinin M. S. 70 yılında yıkıma uğratıldığı sırada Beyt-i Makdis’in de bu olayda yıkıldığı belirtilmektedir. Fakat bu mekân yine bir mabed bir ibadethane olarak biliniyor ve Beyt-i Makdis’in kalıntıları da korunuyordu. Günümüzde Yahudilerce “Ağlama Duvarı” Müslümanlar tarafından ise “Burak Duvarı” olarak isimlendirilen duvar eski mabetten kalan bir bölümdür. M.S. 638 yılında Halife HZ. Ömer efendimiz döneminde Kudüs müslümanlarca fethedildikten sonra Beyt-i Makdis’in yerinde Mescid-i Aksa inşa edildi. Halife HZ. Ömer’in burayı mabed ittihaz etmesi de o mekânın kudsiyet ve öneminden ileri geliyordu. Mescid-i Aksa  Emevi halifelerinden Abdülmelik bin Mervan döneminde genişletildi. Mescid-i Aksa’nın hemen dibinde bulunan ve bugün Ülkemizde yaşayanlarca Mescid-i Aksa sanılan sekiz köşeli Kubbetü’s-Sahra adlı ibadethane de Abdülmelik bin Mervan tarafından inşa ettirilmiştir.

Umarım sizler için yararlı bir bilgi olmuştur.
Zeki YAVUZ

BİR CEVAP BIRAK