Mezhep Nedir ?

Mezhep Nedir ?

Hakkında Bilgi
PAYLAŞ

Son dönemlerde televizyon haberlerinde sıklıkla gördüğünüz mezhep çatışması kavramı ile mezhepler  sıklıkla konuşulur olmuştur.

Mezhepler, tüm dinlerde görülen ve genellikle tartışma konusu olan hususlar arasında yer alır. Kelime anlamı itibariyle baktığımızda mezhep, izlemek, takip etmek ya da uygulamak gibi anlamlara sahiptir. Dini anlamda bakıldığında ise dinin temeli ile ters düşmeyecek ölçüde yorumlayarak uygulanması ya da bazı temel farklılıklara sahip olması olarak görülür.

 

Mezhep, dinin farklı görüş ve yorumlara dayalı olarak ortaya çıkan bir kolu ya da şekli olarak ifade edilmektedir. Kutsal dinlerde görülen mezhepler, insanların temelde dini inanışlarından ayrılmadan, bazı özel durumları yorumlayarak uygulamasıdır. İslami anlamda değerlendirildiğinde ise Hz. Muhammed’in vefatı sonrasında İslam’ın giderek artan yayılış alanı, mezheplerinde ortaya çıkmasına vesile olmuştur.

 

Mezhep Nedir Tanımı ve Ortaya Çıkışı

Mezhep Nedir

İslam, Hz. Muhammed’in ölümü sonrası fethedilen yeni topraklar ile geniş bir alana yayılmaya başlamış, aynı zamanda farklı kültürlere sahip insanlarca benimsenmiştir. Irak, İran ve Suriye gibi bölgelerin yanı sıra Orta Asya’da da ilerleme kaydeden İslam orduları, aynı zamanda dinin daha geniş bir alanda tanınmasını sağlamıştır.

 

Sahabilerin, dini anlatımında, insanların sordukları sorulara göre Kuran rehber alınırken cevabın Kuran’da olmaması durumunda hadislere ve hadislerde de istenilen karşılığın bulunmaması durumunda hem hadis hem de Kuran referans alınarak yorumlaması yapılmaktaydı. Nitekim sahabilerin Hz. Muhammed ve onun güzel ahlakı ile birlikte bulunma fırsatı yakalamaları nedeniyle, bu suallerin karşılığını daha rahat yorumlaması mümkündü.

 

Mezhepler kendi içerisinde itikadi ve ameli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İtikadi mezhepler imanla ilgili konularda sunulan görüşler üzerine olurken ameli mezhepler, ibadetle ilgili konularda görüşler sunmaktadır. Hak ve ehli sünnet olan mezhepler ile batıl olan mezhepler ise bu değerlendirme de diğer kategoride yer almaktadır. Ehl’i sünnet olan mezheplere baktığımızda Hz. Peygamber ile onun sahabelerinin yolunu izleyen mezhepler olduğu görülür.

 

Batıl mezheplere baktığımızda ise Kuran ya da hadisleri referans almadan daha çok kendi görüşleri doğrultusunda yorumlama yapan mezhepler olduğu görülmektedir. Hak olan mezheplere baktığımızda ise Hanefi, Maliki, Şafi ve Hanbeli mezhebi olduklarını görmekteyiz.

BİR CEVAP BIRAK