Mobbing Ne Demek ? Mobinge Uğradığını Düşünen Personel Ne Yapmalıdır?

Mobbing Ne Demek ? Mobinge Uğradığını Düşünen Personel Ne Yapmalıdır?

Kişisel Gelişim Yazıları
PAYLAŞ

Mobbing Nedir? Mobing Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Günümüzün sık duyulan  kelimelerinden  “mobbing“. Mobbing , İngilizce “mob” kökenli olup, çok fazla şiddetle ilişkili ve yasaya aykırı  kabalık demektir.  Sözcük Latince “mobile vulgus”tan türemiştir.

Mobbing Türkçe karşılığı “psikolojik taciz

 

Mobbing Tanımı Nedir? 

“Kişilerin çalıştıkları iş yerlerinde bir veya daha fazla kişi tarafından diğer kişilere veya kişiye yönelik gerçekleştirilen,  belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, pasifize etme , yıldırma   yada işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdurların veya mağdurun kişilik değerlerine, sağlıklarına, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine zarar veren veya ; kötü niyetli, bilinçli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünüdür.”

İş yerlerinde yaşanan her  olumsuz davranış mobbing olarak değerlendirilemez.  Bunu anlayabilmek için neyin mobbing olduğunu ve neyin de olmadığını bilmemiz gerekiyor.

 

 

Mobbing Olabilecek Durumlar 

-Mobbing kişinin İşyerin de gerçekleşmelidir.
-Üstlerin astlarına yapabileceği gibi, astlarda üstlerine yapabilir. Eşit çalışanlar arasında da gerçekleşebilir.
-Mobbing Sistemli bir biçimde yapılmalıdır.
-Sürekli ve sıklıkla tekrarlanıyor olmalıdır.
-İsteyerek bilinçli yapılmalıdır
-İşten uzaklaştırma, Yıldırma ve  pasifize etme  amacında olmalıdır.
-Mağdur  kişinin mesleki durumuna, kişiliğine  veya sağlığına zarar verici olmalıdır.
-Kişiye yapılan  olumsuz davranış ve  tutumlar gizli veya açık olabilir.

Mobbing Ne Demek ?

Mobbing Olmayan Durumlar

-İşyerlerinde olabilecek her psikolojik taciz olgusu bazı hallerde  psikolojik taciz sayılmayabilir.

-Değişik hukuki nitelik ve sonuçlar içerdiğinden  cinsel taciz veya hakaret fiziksel şiddet, niteliğindeki davranışlar,

-Tek bir sefer veya birden fazla tekrarlansa dahi  stres ve doğal iş yoğunluğuna bağlı devamlılık arz etmeyen olumsuz davranış , tutum ve çekişmeler,

-Çalışılan İş yeri dışında olan tutum ve davranışlarla buna benzer uyuşmazlıklar işyerinde psikolojik taciz olarak değerlendirilemez.

Mobbing Benzeri Durumlar

İş yerlerinde yaşanan şiddet, çatışma, kabalık ve cinsel taciz konuları bazen mobbing (psikolojik tacizle) karıştırılabilmektedir. Bunlara kısaca değinecek olursak ;

   İşyerinde Çatışma

– İşyerin de çatışma, birden fazla kişiler yada  gruplar arasında çeşitli nedenlerden ötürü  doğan anlaşmazlıkları ifade etmektedir.

– İşyerin de psikolojik taciz ise anlaşmazlığın görünümü ahlak dışı ya da kişiliğe yönelik olumsuz ve  haksız davranışlar olarak ortaya çıkmaktadır.   Sürekli olan bu davranışların sonucunda mağdur açısından sonuçları ağır olmaktadır.

 İşyerinde Şiddet

Fiili Taciz, Saldırı, tehdit, taciz,  eşyaya zarar verme gibi suç sayılan davranışlardan oluşur.

İşyerinde psikolojik taciz davranışları ise fiziksel olmayıp genellikle psikolojik olarak gerçekleşir.

 

İşyerinde Kabalık

Çok fazla kişilerin çalıştığı İşyerlerin de,   çalışanların birbirleri ile olan iletişim ve davranışlarında  saygı kurallarına dikkatin az olması gibi durumları ifade eden durumlar işyerinde psikolojik tacizle en fazla karıştırılan kavramlardan biridir. 

 İşyerinde Cinsel Taciz

İşyerinde cinsel tacizin kapsam ve  sınırı tam olarak belirlenemese de sonuçları daha somut bir kavramdır.  Çoğu defa cezai soruşturma ve yargılamalara konu olabilmektedir

 

Kendisine Mobbing Yapıldığını Düşünen Personel Ne Yapmalıdır?

Yukarıda belirtildiği üzere psikolojik taciz, başka konularla karıştırılmaya müsaittir. Bunu iyi ayırt edip gerçekten mobbinge maruz kaldığını düşünen bir çalışan;

  • Psikolojik olarak yıldırılmaya maruz kaldığınızı düşünüyorsanız,  Mobbing uygulayan kişiye davranışlarını durdurması yada değiştirmesini  açıkça söyleyin ve  bu konuşmayı tanıklık edecek bir kişinin yanında yapın.
  • Mobinge ugradığınızı düşünüyorsanız çalıştığınız kurumun yetkilileri ile durumunuzu  paylaşın.
  • Yaşadığınız olayları, kasıtlı verilen anlamı olmayan emirleri ve uygulamaları yazılı olarak kaydetin.
  • Durumunuzu bağlı olduğunuz sendikanın iş yeri temsilcileri veya  sendika yönetimine bildirin.
  • Yardım ve de kanıt oluşturması amaçlı  gerektiğinde tıbbi ve psikolojik yardım alın.
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘nın konuyla ilgili kurduğu ve uzman psikologların yeraldığı ALO 170 hattı aranarak profesyonel yardım istenebilir.

BİR CEVAP BIRAK