Nüfus Dağılışını Etkileyen Doğal Faktörler Nelerdir?

Nüfus Dağılışını Etkileyen Doğal Faktörler Nelerdir?

Coğrafya Konu Anlatımları
PAYLAŞ
Türkiye Nüfus Yoğunluğu Haritası

Nüfus dağılışı bir ülke ya da bölge genelinde yaşayan insanların yaşadıkları alan içerisinde yoğun ya da seyrek olarak dağılımını, yayılışını ve nüfus yoğunluğunu ifade eden bir kavramdır.

Nüfus dağılışını etkileyen üç ayrı faktör bulunmakla birlikte bunlar doğal, beşeri ve ekonomik olarak üçe ayrılmaktadır.

Nüfus Dağılışını Etkileyen Doğal Faktörler Nelerdir

Doğal faktörler arasında yer alan iklim, yağış ile ilgili olup yağışların fazla ve kışların ılık geçtiği alanlarda nüfusun yoğun olmasını sağlamaktadır.

Kutup bölgeler, çöl ve ekvatoral alanlarda ise nüfus dağılımı daha seyrektir.

Bitki örtüsü bakımından sık ve gür ormanlara sahip alanlarda nüfus daha az olurken, seyrek alanlarda yapılaşma ile nüfus artmıştır.

Yer şekilleri, dağlık alanlar başta olmak üzere yüksek sahalarda etkili olup bu bölgelerde nüfusun az olmasına etki etmektedir.

Toprak özellikleri ve su kaynakları ise geniş ve verimli topraklarda nüfusun fazla olmasını, akarsu çevreleri ve sulak alanlarda yine nüfusun yoğun olmasını sağlamaktadır.

Nüfus Dağılışını Etkileyen Beşeri ve Ekonomik Faktörler

Nüfus dağılımına etki eden ekonomik faktörler arasında ilk sırada sanayi yer almaktadır. Sanayinin gelişmiş olduğu bölgelerde nüfus yoğunluğu artarken diğer alanlarda ve özellikle kırsal kesimlerde daha azdır.

Tarım, özellikle geçimin bu yolla sağlandığı alanlarda nüfusun yoğun olmasına etki eder. Diğer ekonomik faktörler ise yer altı kaynakları, ulaşım, turizm ve tarihi faktörler olarak sıralanmaktadır.

Nüfus dağılışını etkileyen beşeri faktörler ise siyasi, idari, askeri ve dini olmak üzere incelenmektedir.

Türkiye Nüfus Dağılım Haritasın da;
En kalabalık yerlerin; Trabzon, Samsun, Zonguldak, istanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa, İzmir, Aydın, Adana, İçel, Hatay, Ankara ve Gaziantep olduğu görülür.

En seyrek nüfuslu yerlerin; Sinop, Kastamonu, Artvin, Gümüşhane, Kırklareli, Çanakkale, Muğla, Kütahya, Burdur, Sivas, ve Doğu Anadolu’da Elazığ, Malatya dışındaki iller olduğu görülür.

Türkiye’de Yerleşme : İnsanların, çok farklı türdeki konutlarda, yaşamlarını toplu ya da dağınık şekilde sürdürmelerine yerleşme denir.

Nüfus Dağılışını Etkileyen Unsurlar Hakkında Bilgileri paylaştık. Umarım sizler için yararlı olmuştur.

BİR CEVAP BIRAK