Parayı Kim, Ne Zaman, Nasıl Buldu, Paranın İcadı Özet Olarak

Parayı Kim, Ne Zaman, Nasıl Buldu, Paranın İcadı Özet Olarak

Tarih Ansiklopedisi
PAYLAŞ
para,Paranın icadı

İnsanlık tarihinde bilinen en eski para örnekleri,Anadolu coğrafyasında M.Ö. 7. yüzyıldan kalmadır. Aynı zamanda gerçek anlamda tarihte paranın ilk örnekleri olan bu kalıntılar, Ülkemizin batı bölgesinde yer almakta olan, Lidyalıların hüküm sürmüş olduğu topraklar üzerinde bulunmuştur. Yapısal biçim olarak Fasulye görünüme sahip bu madeni paralar altın ve gümüş gibi değerli olan metallerden imal edilmiştir.

 

Lidyalılar tarafından basılmış olan bu Paraların iki yüzünde farklı simgeler bulunmaktaydı, Lidyalılar tarafından dolaşıma sunulmuş olan metal paraların bir tarafında kralı simgeleyen aslan ve boğa motifi yer almaktayken, diğer tarafında ise paranın değerini göstermekte olan işaretler yer almaktadır. Dünya üzerinde para kullanımının yaygınlaşmaya başlamasında ticaret yolları üzerinde bulunan Anadolu önemli rol oynamıştır. Zaman geçtikçe ticaret hayatında paranın kullanımı Lidyalılar aracılığıyla  Batı Anadolu bölgesi üzerinden tüm Akdeniz bölgesinde yer alan ülkelere yayılmaya başlamıştır. M.Ö. 320 yılına gelindiğinde bir tarafında Büyük İskender’in profilinin basılmış olduğu paralar imal edilerek tedavüle sunulmuştur. İlerleyen dönemde diğer ülkelerde ki imparatorlar ve krallar üzerinde kendi portrelerinin ve ülkelerinin simgelerinin olduğu paralar bastırarak kullanmaya başlamışlardır. İlk dönemlerde sadece değerli metaller üzerine baskı yöntemi ile ekonomik hayatta kullanılan para sisteminde 11. Yüzyıla gelindiğine kağıt para (Banktnot) sistemi de dahil olmuştur.

 

Ticari faaliyetler ve ekonomik yaşantıda bir ödeme aracı olarak para kullanımı ilerleyen zaman içerisinde oldukça yaygınlaşmış, Moğol İmparatorlarından Kubilay Han Döneminde orduda görev yapan askerlere maaşları kağıt para verilerek ödenmeye başlanmıştır. Avrupa bölgesinde basılan ilk kağıt para Ödeme aracı olarak zamanla para oldukça yaygınlaşmış ve Moğol İmparatoru Kubilay Han tarafından ordusunda yer alan askerlerinin maaşları kâğıt para ile ödenmeye başlanmıştır. Avrupa’da ilk kağıt para Stockholm şehrinde 1661 senesinde basılmıştır. Bir kaç yıl sonra İngiltere’de kağıt para kullanmaya başlamıştır. Kağıt para kullanımı Amerika Kıtasında bulunan ülkelerde ilk olarak 18. Yüzyıl civarında olmuştur.

para,Paranın icadı

Osmanlıda İlk Kağıt Para Basımı ve Kullanımı İmparatorluğun en son dönemlerine doğru görülmektedir. Sultan Abdülmecid Han tahta çıkmış olduğu dönemde İmparatorluk oldukça büyük bir parasal sıkıntı yaşamaktaydı. Takvimler 1840 yılını gösterdiğinde 160 000 Osmanlı Altını Karşılığında”Kâime-i Mutebere” adında ilk Osmanlı Kağıt Parası Tedavüle sürülmüştür. Dolaşımda ki bu banknotların en büyük olanı 500 kuruşken en küçük olanı ise 10 kuruş değerindeydi. Aynı sene içinde tekrardan bir para basma işlemi daha yapıldı. 50, 100 ve 500 kuruş değerlerinde olan küçük boyda ve 400 000 Osmanlı Altını karşılığında para bazım işlemi yapılmıştır.

Sizler için umarım yararlı olmuştur.

BİR CEVAP BIRAK