Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919) Önemi Nedenleri Sonuçları

Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919) Önemi Nedenleri Sonuçları

Osmanlı Tarihi Ders Notları
PAYLAŞ
Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919) Önemi Nedenleri Sonuçları

Türk ve Osmanlı Tarihindeki En Önemli Antlaşmalardan Birisidir.

Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919) Hakkında Bilgi

1. Dünya Savaşı sonrası konferanslar ile ilgili bilgi vermeye Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919) Önemi Nedenleri Sonuçları Nelerdir sorularının yanıtını kısaca ve özet olarak sizlere açıklayarak devam ediyoruz.

I. Dünya Savaşının sonra ermesi sonrasında savaşta  galip devletlerin yaptığı teşebbüsler neticesinde, imzalanmış olan barışın kalıcı olmasını sağlamak maksadıyla 18 Ocak 1919 tarihinde Fransa’nın başkenti Paris’te bir konferans düzenlenmiştir. Toplam 32  farklı ülkenin temsilcilerinin katılmış olduğu bu konferansta İngiltere ve Fransa daha konferansın ilk günden denetimi ellerine aldılar. Düzenlenmiş olan bu Konferansa Araplar, Ermeniler ve Yunanlılar nüfuslarını yoğun bulunduğu bölgelerdeki haklarını müdafaa etmek üzere çağrı edilmişti. Yapılan müzakereler nihayetinde Arap Yarımadası, Irak, Suriye ve Filistin’in manda sistemiyle Milletler Cemiyeti veyahut onun atayacağı bir devlet tarafından yönetilmesine karar verildi. Ayrı olarak Doğu Anadolu’da mandater sistemle yönetilecek bir Ermeni Devleti kurulacaktı. Konferansta Yunanistan sunduğu düzmece vesikalarla bilhassa Batı Anadolu bölgesinde Yunanlıların nüfus olarak çoğunluğu oluşturdukları iddiası kabul edildi.

İngiliz hükümeti tarafından desteklenmiş olan Yunan Devlet Başbakanı Venizelos, iddiasına dayanak göstererek İzmir ve bu ilimiz çevresini ayrıca Doğu Trakya bölgemizi istemekteydi. Yapılmış olan gizli antlaşmalar gereği Batı Anadolu bölgesini alması lazım olan İtalya, Yunan devletinin bu isteğine karşı çıktı. Ancak bölgede kuvvetli bir İtalya istemeyen İngiltere, Yunanlıları destekleyince İtalya, konferansı ayrıldı. İngiltere ve Fransa, yapılan görüşmeler neticesinde Yunan devletinin İzmir ilini işgal etmesine müsaade etmişlerdir.

Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919) Önemi Nedenleri Sonuçları
Konferansın nihayetinde Osmanlı Devleti dışında kalan İttifak Devletleri konusunda sulh koşulları kabul edilmiş ve bu devletlerle sulh antlaşmaları imza atması kararlaştırılmıştır. (Osmanlı Devleti’nin paylaşımında uzlaşma olmadığı için sulh antlaşması ertelenmiştir.)

İtilaf Devletleri; Almanya ile Versailles (Versay) (28 Haziran 1919), Avusturya ile Saint Germain (Sen Jermen) (10 Eylül 1919), Bulgaristan ile Neuilly (Nöyyi) (27 Kasım 1919) ve Macaristan ile Trianon (Triyanon) (4 Haziran 1920) antlaşmalarını imza atmışlardır.

Versailles’a göre Almanya Alsas – Loren bölgesini Fransa’ya bıraktı ve bütün sömürgelerini kaybetti. Saint Germain ile Avusturya; Çekoslavakya, Yugoslavya ve Macaristan’ın bağımsızlığını kabul etti. Trianon’a göre Macaristan kendi topraklarından bir takım yerleri Çekoslavakya, Yugoslavya ve Romanya’ya verdi. Neuilly ile Bulgaristan büyük miktarda bir toprak parçasını Yunanistan ve Yugoslavya’ya bıraktı. Ayrı olarak anlaşma maddelerinde İttifak Devletlerinin hepsine askerî, ekonomik ve politik kısıtlamalar getirilmiştir.

İttifak Devletleri daha I. Dünya Savaşı devam ederken Rusya ile 3 Mart 1918 tarihinde Rus devletinin bu savaştan çekildiğini belirten Brest – Litowsk Antlaşması’nı imza attı. İmzalanmış olan bu Antlaşmaya göre Rusya; Litvanya, Polonya ve Estonya topraklarından çekilirken Kars, Ardahan ve Batum’u Osmanlı Devleti’ne bırakmış oldu.

BİR CEVAP BIRAK