Petrol Nasıl Bir Madendir?

Petrol Nasıl Bir Madendir?

Genel
PAYLAŞ
Petrol Nasıl Bir Madendir, Ülkemizde Petrol Nerelerde Çıkarılır?

Petrol, günümüzün en önemli enerji kaynaklarından biridir. Petrol ham olarak çıkarıldıktan sonra rafinerilerde işlenir. Bunun sonucunda da birçok yan ürün elde edilir. Örneğin; petrolün rafinerilerde işlenmesi ile akaryakıt (benzin, motorin…) gibi birçok yan ürün elde edilebilir. Elde edilen yan ürünler de petro- kimya sanayilerinde işlenerek yeni ürünlere dönüştürülür. Plastik, suni gübre, deterjan, boya gibi birçok ürünün yapılmasında petrolden faydalanılır.

 

Türkiye’de Petrol Arama Tarama Faaliyetleri

Ülkemizde petrol arama çalışmaları ilk kez 1933 yılında başlamıştır. Türkiye’de petrol yataklarının çok büyük bir bölümü Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndedir. Batman, Adıyaman, Siirt, Diyarbakır gibi illerimizden petrol çıkarılmaktadır. Ayrıca Mardin ve Urfa’da da petrol yataklarının olduğu saptanmıştır. Ülkemizde Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında da petrol yatakları vardır. Bunlar Adana ve Kırklareli’de bulunmaktadır. Yurdumuzdaki petrol rafinerileri; Batman Petrol Rafinerisi, İzmit İpraş Petrol Rafinerisi, Mersin Ataş Rafinerisi, İzmir Aliağa Petrol Rafinerisi ve Kırıkkale Orta Anadolu Petrol Rafinerisi’dir. Mersin Ataş Petrol Rafinerisi, özel sektöre ait olan petrol rafinerisidir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘nde çıkarılan ham petrolün bir kısmı Batman- Yumurtalık (İskenderun Körfezi) arasındaki boru hattıyla kıyılara, oradan da tanker gemilerle diğer petrol rafinerilerine taşınmaktadır. Bir diğer petrol boru hattı İskenderun Körfezi ile Kırıkkale arasındadır. Bu boru hattında da Kırıkkale’deki Orta Anadolu Petrol Rafinerisi’ne ham petrol taşınmaktadır.
Irak’ın kuzeyinde üretilen ham petrolü taşımak için yani Türkiye üzerinden Akdeniz’e aktarmak amaçlı Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı işletilmeye başlanmıştır.Bu hat 1977 yılında işletmeye açılmıştır.

Petrol Kuyusundan Petrol Çıkarma
Ülkemizdeki petrol üretimi, ihtiyacımızın ancak beşte birini karşılamaktadır. Bu sebeple dışarıdan büyük miktarda petrol ithalatı yapılmaktadır. Türkiye yakın zamana kadar dışarıdan işlenmiş petrol almakta iken artık ham petrol alıp yurt içinde işleyen bir ülke haline gelmiştir. Ancak hala petrolde ve diğer enerji hammaddeleri alımında dışa bağımlılığımızı azaltamamamız bizim için önemli bir handikap olarak görülmektedir.

Ülkemizin enerji bağımlılığını azaltmanın yolları arasında ilk olarak en yaygın kullanılan enerji türlerinin başında gelen fosil yakıtların tüketiminde yerli kaynaklara yönelimi artırmak gelmektedir. Ülke genelinde Kaya gazı ve petrolü ile çıkarım maliyeti düşük petrol yataklarının kullanıma alınması gerekmektedir. Türkiye’nin Petrol Üretiminde bağımlılıktan kurtulması ve maliyetleri düşürmesi ekonominin bir çok farklı alanında daha başarılı olmamıza yardımcı olacaktır.

BİR CEVAP BIRAK