Pi Sayısının Hikayesi? Nedir? Kim Bulmuştur?

Pi Sayısının Hikayesi? Nedir? Kim Bulmuştur?

Öğrenci Ders Notları
PAYLAŞ

Sıklıkla Karşılaşmış Olduğunuz Matematiksel Bir Kavramdır.

Pi Sayısı Hakkında Bilgi

Babilliler’den bu yana Ortadoğu ve Akdeniz’de birçok uygarlığın π sayısının varlığından ve kullanımından haberdar oldukları bilinmektedir. Farklı birçok antik uygarlıklar pi sayısı için farklı farklı sayıları kullanmıştır. Örnek olarak MÖ 2000 senesi dolaylarında Babil Uygarlığı π = 3,125 olarak kullanmış, Antik Mısırlılar ise pi = 256/81 olarak yani yaklaşık olarak 3,1605 sayısını kullanmaktaydı. Yine de çok uzun bir süre boyunca π’nin bir irrasyonel sayı olup olmadığı hakkında her hangi bir bilgi bulunmamaktaydı. Pi sayısı Babil Uygarlığı, Eski Mısırlılar ve pek çok tarihte adı geçen uygarlık tarafından biliniyordu. Bu anlamda uygarlıklar, tüm çemberlerin çevresinin çap uzunluğuna bölümünün sabit olan bir sayıya eşit olduğunu bir anlamda fark etmişlerdi.

 

Bu sabit olan sayının bulunması bu sayede çapı bilinen her bir çemberin çevresinin de hesaplanmasına imkân sağlıyordu. M.Ö. 2000 senesi civarında Babiller ‘de pi sayısı 3,125 şeklinde kullanılıyordu. Eski Yunan’da karekök 10 sayısı ya da 3,162 sayısı da kullanıldı. Arhimedes (M.Ö 287, 212) ise 3 10/71 ya da 3 1/7 sayısını pi sayısı olarak kullandı. Milattan

 

Sonra 500 yılı civarında pi sayısı 3,1415929 olarak kullanıyordu. 1424 yılında ise İran’da virgüllü basamaktan sonraki on altı basamağı doğru şekilde biliniyordu. 1596 yılında ise Alman Ludolph van Ceulen, pi nin virgülden sonra gelen yirmi basamağını hesaplamayı başardı ve bu sayı Avrupa’da Ludolph sabiti şeklinde bilindi. O tarihten sonra bu pi sayısının virgülden sonra gelen milyarlarca basamağı hesaplanmıştır.

 

Pi sayısı nedir?

Pi sayısı irrasyonel bir sayı olmanın ötesinde ayrıca bir aşkın ( katsayıları tamsayı ya da rasyonel sayı olan bir polinomun kökü olamayan bazı reel sayılar) sayıdır da. Ferdinand von Lindemann tarafından 1882 yılında ispatlanan bu gerçek, Pi sayısının katsayıları tam sayı olan bir belirsiz polinomun kökü olamayacağını da ifade eder. Pi sayısı matematik biliminde çember ve yarıçap ile doğrudan bağlantılı olmayan bazı durumlarda da karşımıza çıkar.

 

Pi, kültürel anlamda matematiksel sabitler içerisinde en büyük etki yaratan sayıdır. Bunu en basit nedenlerinin çok eskiden beri bilinmesi ve çember gibi çok yaygın olan bir geometrik cisim ile ilgili olması ise de; bir başka nedeni de görüntüye göre bir kural izlemeyen matematiksel ondalık açılımının insan aklının sınırlarını zorlayan kavranışıdır. Her ne kadar matematik anlamında π çok az bir gizem içerse de sanat ya da popüler kültürde bunun aksini işleyen bazı eserler de bolca mevcuttur. Ayrıca Eski Ahit’de geçen bir bölümde Pi sayısının rakamsal değerinin 3 olduğu ima edildiği için kökten dinci Hristiyanlar içinde π’nin değerinin okullarda 3 şeklinde öğretilmesini savunan insanlar da vardır. Bu anlamda pi sayısı değeri uzun zamandır tartışma konusudur.

Sizlerde konu ile ilgili görüşlerinizi kısaca özet olarak açıklayabilirsiniz.

BİR CEVAP BIRAK