Sevr Antlaşmasının Önemi Kısaca Hakkında Bilgi

Sevr Antlaşmasının Önemi Kısaca Hakkında Bilgi

Osmanlı Tarihi Ders Notları
PAYLAŞ
Sevr Haritası

Ülkemiz üzerinde kötü emelleri olanların günümüzde hala uygulamak için çırpındığı bir antlaşma.

Sevr Antlaşması Maddeleri İle İlgili Bilgi

Sevr antlaşması Birinci Dünya savaşını sonlandıran, itilaf devletleri ile ittifak devletleri arasında imzalanan bir barış antlaşması olarak bilinmektedir.

Özünde bu şekilde görünse de Osmanlı devletinin nasıl paylaşılacağını içeren maddelere sahiptir. Bu istek ve arzu nedeniyle antlaşmanın gecikmesi ve kabul edilmemesi büyük etkilere yol açmıştır.

Bu antlaşmaya göre İstanbul Osmanlı devletinin başkenti olarak kalacaktı. Fakat Osmanlı’nın antlaşma yükümlülüklerine uymaması durumunda İstanbul Osmanlı’nın elinden alınacaktı. Boğazların yönetimi kurulacak bir komisyon tarafından sağlanacaktı fakat bu komisyonda Türk üye bulunmayacaktı. Yine yönetim farklı bir bayrak ve mali idare altında tutulacaktı.

Anadolu’nun doğusunda iki yeni devlet kurulacak ve Ege ile İzmir Yunanlılara bırakılacaktı. Arabistan, ırak İngiltere’ye verilirken, Urfa, Antep, Mardin ve Suriye Fransızların olacaktı.

Batı Anadolu’dan Kayseri ve Sivas’a kadar uzanan bölge de ise İtalyanların egemenliği altında kalacaktı.

Sevr Anlaşmasının Maddeleri

Azınlık hakları genişletilecek ve kapitülasyonlar en ağır maddeleri ile yürürlükte kalacaktı.

Tüm bu maddeler ve kararlılığa rağmen antlaşma TBMM tarafından kabul edilmediği için resmi olarak yürürlüğe giremedi. Bu nedenle büyük bir umutsuzluğa düşmesi beklenen Türk milleti tersi bir irade göstererek büyük bir bütünlüğe kavuşmuştur.

Sevr Antlaşmasının Osmanlı ve Türk hükümeti açısından önemi ise;

Osmanlının imzalamış olduğu son antlaşmadır. TBMM tarafından onaylanmaması nedeniyle ise geçersiz olmuş bir antlaşma olarak bilinmektedir.

İmzalanmasına rağmen hiçbir zaman yürürlüğe girememiş, resmi olarak Osmanlı’nın sonunu hazırlamıştır.

Not: Her Ne Olursa Olsun Bu Ülke Üzerinde Kimse Hiç Bir Zaman İçin Bu ve Bunun Gibi Emellerine Ulaşamayacaktır. Böyle Biline. Dün Olduğu Gibi Bugünde Ülkemizde Emperyalist Güçler Emellerine Ulaşmak İçin Her Yolu Denemektedir Ama Şu Bilinmeli ki Bu Halk Hiç Bir zaman İçin Kendi Bağımsızlığını ve Bütünlüğünü Korumaktan Vazgeçmeyecektir.

BİR CEVAP BIRAK