Sevr ve Lozan Barış Antlaşmasının Farkları Karşılaştırması

Sevr ve Lozan Barış Antlaşmasının Farkları Karşılaştırması

Osmanlı Tarihi Ders Notları
PAYLAŞ

Osmanlı Devletinin Son Döneminin ve Cumhuriyet Döneminin En Önemli İki Antlaşmasının Karşılıklı Olarak İncelenerek Farkları ve Benzer Yönlerini İrdelemek Yararlı Olacaktır.

Sevr ve Lozan Barış Antlaşması Arasındaki Farklar

Türk tarihi ve bağımsızlığı açısından bakıldığında oldukça önemli büyük bir yere sahip durumda bulunan Sevr ve Lozan Barış Antlaşmaları, imzalandıkları tarihten bu yana yıllardır başarı – başarısızlık şeklinde yapılmakta olan bir çok tartışmaya sahne olmuştur. Ancak her iki antlaşmayı içinde bulundukları dönemde ülkemizin içinde bulunduğu koşullara göre incelediğimizde kendilerine göre önemli olan yanları olduğunu görebiliriz. F

Sevr ve Lozan Barış antlaşmaları arasında ki farklılıkları incelemeye başlarken şu maddelere göre incelememiz yararlı olacatır ; Ülke Sınırları, Azınlıklar Sorunu, Boğazların konumu, Sınırlar, Kapitülasyonlar ve ekonomik bağımsızlık yönlerini inceleyerek karşılaştırma yapmak yararlı olacaktır. Aşağıda her iki antlaşma arasında ki farklılıkları görebilirsiniz.

Sevr ve Lozan Barış Antlaşmasının Farkları Nelerdir

Kapitülasyonlar açısından;

Sevr; Kapitülasyonlar kaldırılmayarak daha ağır bir şekilde güncellenerek yeniden uygulanmaya devam edilecektir.

Lozan; Bu antlaşma sonucunda tüm kapitülasyonlar kaldırılmış ve ülke ekonomik açıdan bağımsızlığını kazanmıştır.

Boğazlar açısından;

Sevr; Boğazlar, Türk temsilci olmadan uluslar arası bir komisyon denetiminde olacak ve geçişler tüm gemilere açık olacaktır. Ayrıca boğazların her iki yanına askersiz hale gelecekti.

Lozan; Boğazlar, başkanlığı Türk olan bir komisyon tarafından yönetilecek ve kıyıdan 15 km ile İmralı adası askerden arındırılacaktır. Barış zamanlarında ticari gemiler ve uçaklar serbestçe geçerken savaş zamanlarında seçim Türkiye’ye bırakılacaktır.

Azınlıklar açısından;

Sevr; Ülke içinde yaşayan Azınlıklar, Türk Vatandaşlarından daha fazla haklara ve imtiyazlara sahip olacaktır.

Lozan; Türkiye sınırları içinde yaşamakta olan ve azınlık olarak kabul edilenler Türk uyruklu olarak kabul edilecek ve Türk Vatandaşları ile aynı ve eşit haklara sahip olacaktır.

Savaş tazminatları açısından;

Sevr; Osmanlının devletinin sahip olduğu tüm gelir kaynaklarına el konulacak ve el konulmuş olan bu gelirler ile İtilaf devletlerinin yapmış olduğu savaş masrafları karşılanacaktır.

Lozan; Bu anlaşma sonucu olarak Yunan devleti savaş tazminatı olarak Karaağaç kasabasını Türkiye ye geri verecek, Türk tarafı ise herhangi bir tazminat talebini kabul etmeyecektir.

Yukarıda yazılı olan antlaşma maddeler dışında bakıldığında Lozan Barış Antlaşmasının sınırlar açısından incelendiğinde çok daha ılımlı olduğu ve koşullarının daha iyi olduğunu söylesek hata etmiş olmayız.

Sevr ve Lozan Barış Antlaşmasının Farkları Karşılaştırması Hakkında Bilgilere sizlerde görüş ve bilgileriniz ile katkıda bulunmak ister misiniz ?

BİR CEVAP BIRAK