Soğurma Nedir ? Hakkında Bilgi

Soğurma Nedir ? Hakkında Bilgi

Öğrenci Ders Notları
PAYLAŞ
Işığın Soğurulması Nedir Hakkında Bilgi

Soğurma Nedir ? Kısaca Hakkında Bilgi Tanımı Ne Demektir Fen bilimleri alanında sık sık karşımıza çıkan sorulardır. 

Soğurma Tanımı Kısaca şu şekilde yapılabilir. Madde veya enerjinin belirli bir ortam içeresinde kısmen yakalanması işlemidir.  Madde, bilhassa gaz absorbsiyon olayının kimyasal işlemlerin gerçekleşmesinde oldukça büyük bir önemi bulunmaktadır.  Gaz absorbsiyonu işlemi esnasında gaz veya gaz karışımı bir sıvı içerisinden geçirilir veya sıvı ile yakın temas haline getirilir. Ürünlerin geri kazanılması işleminde ve hava kirliliğinin önlenmesi sırasında gaz absorbsiyonu oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Örnek verecek olursak eğer, kükürtlü yakıtların yanması sonucu ortaya çıkmış olan ve hayatı kirleten SO2 gazı su ile absorbe edilmektedir.

Absorbe Hakkında Bilgi

Soğurma Nedir Ne Demektir Tanımına Devam Edelim. Rastgele bir enerji dalgası (ses, ışık, elektromanyetik vs.) bir ortamdan geçerken dalganın genliği daimi olarak düşer. Enerji çok düşük düzeyde soğurulursa, ortam mevzubahis ışınıma saydamdır, denir; enerjinin tamâmının soğurulması vaziyetinde ise ortam opak olarak tanımlanır. Aslında bildiğimiz tüm saydam maddeler belirli bir seviyede soğurma etkisi göstermektedir. Bu durumun dışında absorbsiyonda geçimlilik durumu da söz konusudur. Bâzı dalga boyları soğurulurken bâzıları ortamı geçer. Örnek verecek olursak, cam güneş ışığında bulunmakta olan ultraviyolet ışınları soğurmaktadır. Soğurma işleminin doğal bir sonucu olarak ortam sıcaklığı artmaktadır.

Soğurma Nedir Tanımı

Soğurma Kelime Anlamı

ad
 1. 1.
  soğurma eylemi.
 2. 2.
  FİZİK TERİMİ
  katı ya da sıvı bir maddenin bir gazı ya da ışığı emmesi olayı

Soğurma Eş Anlamlısı :

 • absorbe
 • emme
 • imtisas
 • mas
 • massetme Anlamlarına Gelmektedir.

BİR CEVAP BIRAK