Sözcük Nedir? Türleri Nelerdir? Açıklayalım

Sözcük Nedir? Türleri Nelerdir? Açıklayalım

Edebiyat Konu Anlatımları
PAYLAŞ

İlkokul yıllarından itibaren öğrendiğimiz ilk konular arasında yer alan kelime ya da diğer ifadesi ile sözcük, genellikle tanım bazında bildiğimiz ancak niteliklerine dikkat etmediğimiz konulardan birisidir. Kelime (sözcük) sözlük tanımı itibariyle tek başına anlamlı olan, birbirine bağlı bir ya da daha fazla morfemden oluşan, ses değeri taşıyan dil birimi, terimi olarak ifade edilmektedir.

Türkçede Kelime Kavramı

Sözcükleri yazı dili içerisinde her iki tarafından birer boşluk olarak şekilde gösterilmektedir. Sözcükler, mutlak suret ile bir kök ve bu köke bağlı olarak türeyen ek ya da eklerden oluşabilmektedir. Yazın hayatında sözcükler, hecelerden, heceler ise harflerden meydana gelmektedir. Tek bir sözcük için örneklemek gerekirse en az bir heceden oluşması gerekir.

 

Yukarıdaki ifade de verilen tanıma örnek verilmesi gerekirse, “at”, “mal”, “can” gibi ifadeler, bir sözcüğü temsil etmektedir. Bu sözcük öbekleri bir araya geldiğinde ise cümlecikleri ya da cümleleri meydana getirmektedir.

 

Sözcük Nedir Türleri İle İlgili Bilgi

Dil ve cümleleri oluşturan sözcükler, yalnızca bir durumu ya da bir olguyu ifade etmek üzere kullanılmamaktadır. Aynı zamanda bir milletin en kıymetli hazinesi olarak görülen dilin varlığını sürdürebilmesi ve nesiller boyunca aktarılabilmesi için sözcüklerin en doğru şekilleri ile öğretilmesi, insanların bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Türkçe de sözcük türlerine baktığımızda ad, adıl, bağlaç, belirteç, ilgeç, önad ve ünlem gibi kavramlar ön plana çıkmaktadır. Bu sözcük türleri içerisinde yer alan konulardan ilk yedisi isim soylu olmakla birlikte bunlar, isimden türetilmiş ve isimlerin farklı görevlerinde kullanılmak üzere ortaya çıkmıştır. Eylemler yani diğer ifade ile fiiller ise kendi içinde özel bir sözcük grubunu oluşturmaktadır.

 

Türkçe de sözcük türlerinin ayrımında net bir ifade kullanılması mümkün değildir. Bir sözcük, ad, önad, belirteç, ünlem gibi farklı görevleri üstlenebilmesi nedeniyle doğrudan sınıflandırma yapılması da oldukça zordur. Ancak bu konuda yapılacak sınıflandırmada en doğru yöntem sözcüklerin cümle içerisindeki anlam ve işlevlerine göre inceleme yapılmasıdır.

 

Eğitim hayatı boyunca en sık kullanılan kavramlardan olan Sözcük Türleri Hakkında Bilgileri özet bir şekilde sizlere açıkladık.

BİR CEVAP BIRAK