2017-2018 Subay ve Astsubay Olma Şartları Nelerdir?

2017-2018 Subay ve Astsubay Olma Şartları Nelerdir?

Hakkında Bilgi
PAYLAŞ
Subay ve Astsubay Olma Şartları Nelerdir?

Subay ve Astsubay Olma Şartları Nelerdir?

Meslekler Hakkında Bilgi Vermeye 2017-2018 Döneminde Subay, Astsubay Olmak İçin Gereken Boy, Sağlık, Fiziki ve Eğitim Şartları nelerdir sizlere kısaca açıklamak istiyoruz.
Subay ve astsubay olmak için bazı koşullara uygun olmanız gereklidir. Subay ve astsubay olmak için gerekli olan koşulları şu şekilde sıralayabiliriz:

 

–          Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

–          Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat tarihinde yirmi dört yaşından büyük olmamak,

–          Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulları ile en az lise veya dengi okullardan mezun olmak,

–          TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenen alınacağı sınıfa uygun muvazzaf astsubay olmak için gerekli sağlık şartlarına sahip olmak,

–          Askerî öğrencilikten kendi isteğiyle ayrılanlar ile askerliğini yedek subay veya 16.6.1927 tarihli ve 1076 sayılı Kanuna göre kısa dönem erbaş ve er olarak yapanlardan terhis edilenler hariç olmak üzere daha önce her ne sebep olursa olsun TSK’den veya askeri okullardan çıkarılmamış olmak,

Subay Resimleri

–          Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak, yaptırılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak, taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak, tutum ve davranışları ile yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda yasadışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış olmak, daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak, yapılacak sınavda başarılı olmak.

–          Adli sicil müdürlüğü, ilgili cumhuriyet savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak.

Diğer nitelikler. TSK ya alınacak sözleşmeli astsubay adaylarında aranacak diğer nitelikler, sınıfların kadro ihtiyaçları, kişilerin sağlık durumları, mesleki deneyimleri, ilgi alanları ve istekleri dikkate alınarak Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca çıkarılacak yönergelerle belirlenir.

Merak Ettiklerinizi sorabilirsiniz.

BİR CEVAP BIRAK