Tabgaçlar Devleti Tarihçesi

Tabgaçlar Devleti Tarihçesi

Tarih Ansiklopedisi
PAYLAŞ
Tabgaç Devleti, Eski Türk Devletleri

Eski Türk Tarihi ve Kültürünü Anlatmak öyle bir kaç konuya sığacak kadar az değildir. Tarihe imza atmış bir çok Türk devleti ve boyu vardır. Bu devletlerden biri de Tabgaç Devletidir. Günümüzde ki Çin Bölgesinde tarih sahnesine merhaba demiş olan bir devlettir ve Asya Hunlarının bir kısmından oluşmuştur.

 

Tabgaç Devleti Kültür ve Medeniyeti İle İlgili Bilgi

Günümüzde ki Çin Devleti bölgesinde kurulmuş olan önemli bir Türk devleti. Asya Hunlarına mensup olan bir bölüm olarak bilinen bu topluluğa Çinliler To-ba veya T’o-pa ismini vermektedirler. Tabgaç kelimesi anlam olarak Türk dilinde “ulu, saygıdeğer, saygıdeğer” manalarında kullanılmakta olan bir ünvandır. Tabgaçlar, Çin topraklarında egemen olmuş kudretli, büyük bir hânedandır. Tabgaçlar, önce Kuzey Şan-si’de Tai başşehir olmak üzere Birinci Tabgaç Devleti (338-376)ni kurmuşlardır. Birinci Tabgaçların bildiğimiz ilk hükümdarı Şarmo Handan îtibâren bölgede bulunan diğer küçük Hun Türk devletleri ve Sien-pi hanedanına mensup olan toplulukla zorlu bir mücadeleye girişmişlerdir.

Tabgaçlar devamlı olarak kuvvetlenip, bulunmuş oldukları çevrelerinde yer alan yerel küçük devletleri hükümranlıkları altına alarak 386 yılına geldiklerinde bölgesel bir güç ve büyük bir devlet hâline geldiler. Tabgaç Devleti (386-556) Doğu Çin’de genişleyerek, 394’te Küçük Ts’in, 403’te Liang devletlerini de tâbiyetine aldı. Beşinci asırda bütün Çin’i tek idâre altında topladılar.

İç Moğolistan ve İç Asya bölgelerine hâkim, büyük öneme bulunan târihi İpek Yoluna sâhip oldular. T’a-o (424-452) vaktinde Tabgaçlar en parlak devrini yaşadılar. Çin’e hâkim olan Tabgaçlar, Türklerin Çinlileşmemesi için Budizmi yasakladılar.

Eski Türkler, Eski Türk Devletleri

T’a-o’dan sonra gelen hükümdarlar, Türk milli kültürü lehinde olan Budizm yasağını gevşettiklerinden bu bozuk din Türkler arasında dağılmaya başladı. Tabgaçlar, Budizmi kabullendikçe Çinlileşip, zayıfladılar. Budizm ve Çinlileşme nihayetinde, giderek kendi dil, örf, âdet ve giyimlerini kaybederek, eriyip gitttiler.

Tabgaç Devleti, 537 tarihi geldiğinde Ho-nan’da Doğu ve Ç’ang-an’da Kuzey ve Batı Wei’ler isimleri altında bölünerek ikiye ayrılmışlardır ve kısa zaman geçtikten sonra ise yönetimleri altında bulunan tüm arâzileri Çinli hânedanların hâkimiyetine geçmiştir (550, 556).

Türk Dünyası Tarihi ve Kültürü Hakkında Tüm Merak Edilenlerin Yanıtlarını Sitemizde bulacaksınız.

BİR CEVAP BIRAK