Talat Aydemir Kimdir Kısaca

Talat Aydemir Kimdir Kısaca

Kısa Biyografiler
PAYLAŞ
Talat Aydemir Kimdir Hayatı Hakkında Bilgi

27 Mayıs Darbesi ile belleklere kazınan bir askerin yaşam öyküsü.

Talat Aydemir Yaşam Hikayesi ve Özet Biyografisi

22 Şubat 1962 ve 20-21 Mayıs 1963’te iki defâ askerî darbe yapmaya çalışan subay. 1917 senesinde Bilecik vilayetinin Söğüt kazasında dünyaya gelmiş olan Talat Aydemir, önce Kara Harp Okulunu ve daha sonra ise Kara Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu. 1950 senesinden îtibâren 27 Mayıs İhtilâlini hazırlayan çekirdek kadronun içinde yer almıştır. Ancak 27 Mayıs 1960 tarihinde yurt dışı görevde Kore’de olduğunda dolayı, yapılmış  olan bu ihtilâle fiilen katılamamıştır ve bu yüzden Millî Birlik Komitesine girememiştir. Bu ise MBK’ye şahsî olarak kırgınlık duymasına sebep olmuştur.

Kore’de sürdürdüğü görevini tamamlayıp yurda döndüğü zaman Kara Harp Okulu Komutanlığına ataması yapılmıştır.  27 Mayısı düzenleyenlerin, On dörtleri de içine alan kökten kesimi içinde bulundu. 1960 yılının son dönemlerinde MBK’nin ılımlı olan kesimi, bu grubun radikal olan kanadını tasfiye etmiştir. Lakin MBK içinde yer alamayan Talat Aydemir bu tasfiyeden etkilenmemiştir. 15 Ekim 1961 tarihinde seçimlerin gerçekleştirilmesinden sonra Ordu içinde bulunan bazı kesimlerde memnuniyetsizlikler artmıştır. Kendilerine Silahlı Kuvvetler Birliği(SKB) ismini vermiş olan bir grup subay 21 Ekim tarihinde seçimlerin, politik partilerin ve MBK’nin feshini öngören bir protokol imza attı.

Talat Aydemir Resimleri

27 Mayıs darbesinin hedefine erişemediği, Demokrat Partinin yine ve daha fazla güçlendiği, ortak yönetim hükûmetlerinin ihtiyaç duyulan reformları yapamayacağı, bu sebeple ülke yönetimine yeni bir müdâhaleye ihtiyaç duyulduğu görüşünü savunan Aydemir grubuyla SKB arasında yakın bağlantı kurmuştur.

TSK içindeki oluşan memnuniyetsizliği fark eden İsmet İnönü başkanlığındaki hükumet, olası bir darbe teşebbüsünü önlemek için aralarında Talat Aydemir’in de aralarında bulunduğu bir grup subayı başka yerlere tâyin etmiştir. Bundan dolayı Talat Aydemir, Ankara’da bulunan askeri birliklerin bazılarının da katılmasıyla 22 Şubat 1962 tarihinde bir darbe teşebbüsünde bulundu.

Ancak Türk Ordusu, hükumetin yanında yer alınca yalnız kalan Talat Aydemir hükumete ile anlaşma yolunu seçerek teslim olmuştur. Bu anlaşma uyarınca 22 Şubatçılar yargılanmadılar ancak emekliye gönderildiler. Talat Aydemir, daha sonraki süreçte de darbe teşebbüsüyle alakalı çalışmalarını sürdürdü. 20-21 Mayıs 1963 tarihinde Kara Harp Okulunun katılmasıyla yeni bir darbe tertip etti. Fakat bu darbe teşebbüsü de başarısızlıkla sonuçlanıp bastırıldı. Talat Aydemir ve onunla hareket eden bir çok subay, Kara Harp Okulu talebeleri ve Ondörtlerden bâzılarıyla beraber yargılanmıştır. 5 Eylül 1963 tarihinde Fetih Gürcan ile Talat AYDEMİR ölüm cezâsına çarptırılmışlardır. Kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onaylaması üzerine ikisi beraber Ankara’da îdâm edildi.
Darbe teşebbüslerinden uzak, demokrasi ve hukuk çizgisinden sapılmadan yürüdüğümüz günlere ulaşmak dileğiyle.

BİR CEVAP BIRAK