Tarihte Türk Devletlerinin Yıkılma Nedenleri, Özet Olarak Açıklayalım

Tarihte Türk Devletlerinin Yıkılma Nedenleri, Özet Olarak Açıklayalım

Tarih Ansiklopedisi
PAYLAŞ

Tarih boyunca etkin olan pek çok Türk devleti bulunmakla birlikte bu devletlerin büyük bir kısmı KUT anlayışı ile yönetilmiş ve bugünkü sürece kadar çeşitli nedenlerden ötürü yıkılmıştır. Genellikle Türklerin sahip olduğu özellikler vurgulanırken topluluk halinde olan Türklerin, boyunduruk altında olmadan yeni bir devlet kuracağı yönünde vurgular yapılmaktadır.

Eski Türk devletlerinde genel yıkılma nedenlerine baktığımızda ilk sırada yaşanan iç karışıklıklar, Çin ve yakın coğrafyada bulunan diğer devletlerin baskısı, devletin bölünerek yönetilmesi etkili olmaktadır.

Aynı zamanda zaman içerisinde sahip olunan bölgelerin yönetimsel anlayışlar nedeniyle yitirilmesi de bu yıkılış sürecinde etkili olmuştur. Aşağıda bazı Türk devletlerinin yıkılma nedenleri hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

Tarihte Türk Devletlerinin Yıkılma Nedenleri Nelerdir?

Hun İmparatorluğu ya da Büyük Hun Devleti, özellikle Çin baskıları ve Çinlilerin yarattığı taht kavgaları nedeniyle yıkılış sürecine giren Türk devletlerinden birisidir. İç ayaklanmaların yaşandığı Hun imparatorluğunda Kuzey ve Güney olarak devletin ayrılmasından sonra yaşanan kavgalar ve savaşlar sürmüş, M.S 216 tarihinde devlet yıkılmıştır.

Göktürk devleti, tarihte Türk adı ile kurulan ilk devlet olmakla birlikte Büyük Hun Devletine benzer şekilde iç karışıklıklar ve Çin baskısı etkisi altına girmiştir. Doğu ve Batı Göktürk devleti olarak ayrılan devlet, zaman içerisinde birbirine düşman haline gelirken Çinliler tarafından baskı altına alınarak yıkılmıştır.

Avar devleti, Büyük Hun Devletinin yıkılışı sonrasında Avrupa’ya göç eden ve Avrupa Hun Devletini kuran Hunlulara benzer şekilde Göktürk devleti sonrasında Avrupa’da kurulmuştur. Güçlü bir teşkilata sahip olmasına karşın, yönetimi altında yer alan milletlerin ayaklanması nedeniyle yıkılmıştır.

Uygur devleti, 744 tarihinde Orta Asya’da kurulan devletlerden birisi olup halk, bu dönemde önemli bir refah seviyesine ulaşmış ancak maniheizm etkisinde savaşçı özelliklerin azalması ile Çin baskısı bu dönemde yine etkisini göstermiştir.

Karahanlı devleti Orta Asya’da kurulan resmi olarak İslamiyeti kabul eden ilk Türk devletidir. Hanedan ve Taht kavgalarının yaşandığı Karahanlı devletinde, devlet ikiye ayrıldıktan sonra Selçuklular tarafından yıkılmıştır.

Türk Devletlerinin Yıkılış Nedenleri Maddeler Halinde

–Devlet Yönetimine liyakat esasına dikkat edilmeden getirilen çıkarcı, bilgisiz ve tecrübesiz kişilerin getirilmesi.
– Ülkeyi yöneten hükümdar konumundaki kişilerin halk kitlelerine karşı ilgisizlikleri ve aşırı zevk düşkünlüklerinin olması
–Gelir dağılımında ciddi adaletsizlikler olması ve geniş halk kitlelerinin yoksul durumda bulunması.

–  Yönetimin Babadan Oğla geçere hep aynı ailenin yönetiminde olması.
– Ülkede yeteri miktarda okul bulunmamasından dolayı eğitim eksikliği olması ve halkın cahil bırakılması.
– Hükümdarların içinde bulunduğu lüks yaşantılarını sürdürebilmek için aşırı yüksek oranlarda vergi istemesi ve gereksiz harcamaların kısılmaması.
– Devlet yönetiminde bulunanların yapmış olduğu yolsuzluklar.
– Bilim ve teknik alanlarda meydana gelen değişimlere ayak uydurulamaması.
– Düzgün işleyen bir yargı sistemi ve devlet yönetiminin bulunmaması.
– Halkın cahil kabul edilerek dışlanılması. Devlet olarak geniş halk kitlelerinin sorunlarına dikkat edilmemesi.

Türk Devletlerini Yıkılma Nedenleri Hakkında Bilgilere Sizlerde Katkıda Bulunmak İster misiniz ?

BİR CEVAP BIRAK