Temel Hak ve Özgürlükler Nelerdir Kısaca

Temel Hak ve Özgürlükler Nelerdir Kısaca

Hakkında Bilgi
PAYLAŞ
Temel Hak ve Özgürlükler

Her Türk Vatandaşının Bilmesi Gereken Önemli Hususlardan Biridir Sahip Olduğu Temel Hak Ve Özgürlükler.

TEMEL HAKLAR VE ÇEŞİTLERİ

Öncelikle Hak Nedir Tanımını Yapalım. Hak; , bir bireyin toplumu oluşturan diğer insanların kendi hayatlarını yaşama biçimine müdahalede bulunmadan, kendi hayat biçimlerine yön verebilme özgürlüğüdür.

Hukuk düzeninin kişilere tanımış olduğu yetkilerdir. Bu yetkilerin belirli bir ölçüsü ve sınırı bulunmaktadır .Eğer ki bireylere tanınmış olan bu haklar aşılırsa aşan taraf cezalandırma işlemine tabi tutulabilir ve bu aşma sonucu zarara uğrayan taraf varsa o tarafa tazminat ödemeye mahkum olabilir.  Hak kullanılımı sırasında başkalarının haklarını çiğnemek suç veya haksız fiil olarak görülmektedir.

Temel Haklar ve Çeşitleri

Temel hak ve özgürlükler 3 ana kategoride toplayabiliriz.

1. Kişinin hak ve özgürlükleri
2. Sosyal ve ekonomik haklar
3. Siyasal haklar

Temel Hak ve Özgürlükler Nelerdir

Yaşama Hakkı

Yaşama Hakkı kavramı kişi hak ve özgürlükleri denildiğinde tüm hakların temelidir. Neden diyecek olursanız eğer diğer tüm bireysel hak ve özgürlüklere ulaşılabilmesi için yaşamak gerekmektedir.

Kişi Dokunulmazlığı:

1982 Yılında Kabul Edilmiş Olan Anayasamız Uyarında bazı özel hal ve durumlar haricinde kişinin vücut bütünlüğüne dokunulmaz. Anayasamızda belirtilen şu özel durumlar uyarınca aşağıdaki durumlarda kişi özgürlüğüne dokunulabilir:
– Acil operasyonlarda vücudun ihtiyaç duyulan yerlerinin alınmasıyla
– Kişinin kendini koruması için zorunlu kalması durumunda saldırganı öldürmesiyle
– Cezalı kişilerin çalıştırılmalarıyla
– Çocukların topluma kazandırılmaları maksadıyla Islah Evlerinde tutulmalarıyla
– Toplum için zararlı olan ve tehlike saçan kişilerin ülke topraklarından sınır dışı edilmeleriyle
– Suçluluğu konusunda ciddi ipuçları bulunan kişilerin yakalanmalarıyla

Özel Hayatın Gizliliği: Kişinin kendi özel hayatına dair istediği şeyleri gizli tutma hakkı bulunmaktadır.

Konut Dokunulmazlığı: Kişilerden izin alınmadan konutlara girilemez. Kimsenin oturduğu eve dokunulmaz.

Sağlık Hakkı: Bu hak bireylerin hem bedensel hem de ruh sağlığı ile ilgili olarak sahip olunan bir haktır.

Eğitim Hakkı: Anayasamızda bireylerin eğitim haklarına oldukça geniş bir şekilde yer vermektedir.

Seçme Ve Seçilme Hakkı: Anayasamıza göre yurttaşlar; seçme ve seçilme, bağımsız olarak ya da bir siyasal parti içinde siyasi olarak faaliyette bulunma ve ayrıca halk oylamasına katılma hakkına sahiptir.

Dilekçe Hakkı :Dilekçe  hakkı, diğer bir çok hakkı (çalışma, haberleşme, hak arama vs.) korunmak için ihtiyaç duyulmakta olan bir haktır.

Diğer Haklar; yukarıda yazılı olanlar haricinde mülkiyet hakkı, çalışma hakkı sosyal güvenlik hakkı gibi haklara sahip bulunmaktayız.

BİR CEVAP BIRAK