Toprak Kaymasının Nedenleri

Toprak Kaymasının Nedenleri

Coğrafya Konu Anlatımları
PAYLAŞ
Toprak Kayması, Heyelan Nedir, Nedenleri Hakkında Bilgi

Toprak Kayması Nedir Kısaca

Öncelikle bir tanım yapalım. Toprak Kayması ; Yamaç bölgelerde bulunmakta olan toprağın kütlesel bir halde aşağı doğru inmesi durumuna verilen isimdir.  Toprak kaymasına verilen bir diğer isim de heyelândır. Bazen kayan toprak yapısı ile birlikte toprağın altında yer alan kayaların bir bölümü de yer değiştirmektedir.

 

Toprak  Kaymasının Nedenleri Maddeler Halinde

Toprak Kayması Olmasının En Önemli Nedenlerini sizlere Madde Madde Açıklamak istiyoruz.

· Yer şekillerinin normale oranla daha fazla eğime sahip olması
· Yağışların ve erimiş olan kar sularının toprağın yapısını daha kaygan hale getirmesi
· Bilhassa killi bir yapıya sahip olan olan toprakların yağış sularını emdikten sonra kayganlaşması
· İnsanoğlu tarafından yapılmakta olan yol ve inşaat çalışması gibi faaliyetler nedeniyle de toprak kayması gerçekleşebilir.

Heyelan Nedir, Neden Olur

Ülkemizde görülen heyelânların mevsimlere dağılış oranları

En Fazla Toprak Kayması Nerede Görülür ; Ülkemizde meydana gelen toprak kaymaları mevsim olarak en fazla ilkbahar mevsiminde görülmektedir. Bu durumun en temel ve önemli nedeni ise ısınan havalar ile birlikte meydana gelen kar erimeleridir. Toprak kayması en fazla Karadeniz Bölgesi’nde olmaktadır. Bu bölgemiz de ise özellikle Doğu Karadeniz Bölümü’nde heyelânlar diğer kesimlere oranda çok fazla olmaktadır.

Toprak kayması neticesinde göller de oluşur. Vadi boyunca akmakta olan bir akarsuyun önü oluşan bir toprak kayması sonucunda kapanarak göller oluşabilir. Trabzon ilinde ki Sera ve Erzurum ilinde bulunan Tortum gölleri buna örnek olarak verilebilir.

d. Sel (Su Baskını) ve  önlemek için yapılacak çalışmalar
Su baskın, sağanak yağış ve hızlı kar erimeleri neticesi çok miktarda suyun akışa geçmesi ile alana gelir. Su baskın, önüne gelen taşları, toprakları,bitkileri sökerek taşımaktadır. Sel olayı yurdumuzda sıklıkla olan doğal bir afet türüdür. Neredeyse yurdumuzda ki tüm coğrafi bölgelerde karşılabileceğimiz bu doğal afet türü yıkımlara neden olabilmektedir. Sel (Su Baskını)  en fazla Doğu Karadeniz Bölümü’nde görülür. En fazla ilkbahar mevsiminde sel alana gelir. Bu mevsimde artan yağmurlar selleri oluşturur. Yaz aylarında görülen sellerin nedeni sağanak yağışlardır.

Ülkemizde Sellerin Başlıca Oluş Nedenleri Nelerdir

Sel Olayı Neden olur ve nasıl meydana gelir sizlere kısaca özet olarak açıklamak istiyoruz.
· Sağanak yağışlar ve hızlı kar erimeleri
· Arazinin doğal bitki örtüsünden yoksun bir durumda olması.
Sel yüzünden toprağın en verimli olan kısmı taşınır. Tarım alanlarında bulunan ürünlere zarar verir. Evler, yol ve köprülere diğer mimari yapılara zarar verir. Seller neticesinde ulaşımda ve haberleşmede aksamalar meydana gelir.

Sellerin zararlarından korunmak için yapılacaklar;
· Akarsu yataklarında yapılaşmanın önüne geçilmeli ve yerleşilmemelidir.
· Nehir yataklarının kenar kısımlarına taşkınların önlenmesi amacıyla set yapılmalıdır.
Bizlerin alacağı tedbirler sonucu olası doğal felaketlerin önüne geçmek zor değil. Biraz doğayı koruyarak birazda doğal olay olma riski olan bölgelerde çalışmalar yaparak bu olayların meydana gelmesinin önüne geçebiliriz.

Not: Unutmayalım ki güzel yarınlar için çevreyi korumalıyız ve koruyacak tedbirler almalıyız..

BİR CEVAP BIRAK