Türkiye’de Görülen Toprak Çeşitleri Nelerdir ? Kısaca Öğrenelim

Türkiye’de Görülen Toprak Çeşitleri Nelerdir ? Kısaca Öğrenelim

Coğrafya Konu Anlatımları
PAYLAŞ
Türkiye’de Görülen Toprak Çeşitleri Nelerdir

Türkiye’de Görülen Toprak Çeşitleri Nelerdir Sorusu Tarımsal Faaliyetlerde Bulunanların Daha Verimli Çalışabilmeleri için birde Coğrafya Derslerinde Konu Anlatımlarının En Temel Konularındandır. Ülkemizde Küresel Olarak Bulunduğu Konumdan Dolayı Farklı Tiplerde Toprak Yapılarına Sahiptir.

 

Türkiye’de Görülen Toprak Tipleri Hakkında Bilgi

Ülkemiz bulunduğu özel konum itibariyle hem yeraltı hem de yer üstü kaynakları bakımından büyük bir çeşitliliğe sahiptir. Üç ve dördüncü jeolojik zamanda bugün ki görünümünü alan ülke toprakları, aynı zamanda iklim çeşitliliği ile elverişli alanlara sahiptir. Her ne kadar bu alanların bilinçsiz kullanılması nedeniyle topraklarımız zarar görüyor olsa da halen, değerli pek çok kullanım alanına sahibiz.

 

Türkiye, toprak tipleri açısından geniş alanlara ve önemli zenginliklere sahiptir. Çoğunlukla, zonal, azonal ve intrazonal olmak üzere üç kategori altında değerlendirilen bu alanlar, hem iklim hem de bitki örtüsüne bağlı olarak çeşitlilik arz etmektedir. Jeolojik yapı, toprak oluşumu üzerinde doğrudan etkiye sahip olup, bu alanların niteliğini de belirlemektedir.

 

Aşağıda, Türkiye’de görülen toprak çeşitleri ve özellikleri hakkında daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

 

Zonal Topraklar ( Yerli Topraklar )

Zonal topraklar, ana kayanın bulunduğu yerlerde aşınması ile ortaya çıkmış topraklar olarak ifade edilir. Yayılma alanı bakımından ülkemizde en geniş alana sahip olan Zonal topraklar şu alt kategoriler halinde incelenebilir.

Kırmızı renkli topraklar (terra-rosa) Akdeniz iklimine özgü bir toprak tipi olup çoğunlukla kırmızı renge sahiptir. Ülkemizde başta Güney Marmara bölümü olmak üzere Ege ve Akdeniz bölgelerinde geniş bir alanda görülmektedir.

Kahverengi orman toprakları orman altı alanlarda olulan, organik madde bakımından zengin olan, koyu renklere sahip topraklardır. Ülkemizde Karadeniz bölgesi ile İç Anadolu bölgesinde 1200 m’den yüksek orman alanlarında görülmektedir.

Bozkır topraklar, verim açısından zayıf özelliklere sahip olan, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaygın olarak görülen alanlardır.

Çernozyem ya da kara topraklar ise Erzurum – Kars platosunda görülen ve daha çok karasal iklimin hakim olduğu alanlarda etkili olan toprak tipidir. Humus bakımından oldukça zengin olan bu topraklar ismini görünümünden almaktadır.

İntrazonal topraklarda yer alan sınıflandırmaya baktığımızda kumlu ve tüflü topraklar, vertisoller, kireçli ve tuzlu topraklar öne çıkmaktadır. Azonal ya da taşınmış olan topraklar ise kolüvyal, litosol ve regosol olarak üç ayrı alt başlıkta sınıflandırılmaktadır.

Ayrıca Aşağıda ki resimlerde Diğer Toprak Türleri Hakkında Bilgilerde Yer Almaktadır.

Alüvyal Topraklar Hakkında bilgi

Kolüvyal Topraklar Hakkında bilgi

Yaşadığınız Bölgede Görülen Toprak Türü Hangisidir ? Paylaşır mısınız…

BİR CEVAP BIRAK