Varsaklar (Varsak Boyu) Hakkında Bilgi Tarihçesi

Varsaklar (Varsak Boyu) Hakkında Bilgi Tarihçesi

Tarih Ansiklopedisi
PAYLAŞ

Türk Tarihi ile ilgili bilgileri paylaşırken Varsaklar (Varsak Boyu) Hakkında Bilgileri de sizlerle paylaşmak istedik. Oğuz Türk Boylarının Üçok Kolundan Olan Varsaklar Göçer Hayatı En Son Bitiren ve Yerleşik Hayata Geçen Türk Boyu Olarak Bilinmektedir.

Oğuz Boyu Varsak Kolu İle İlgili Bilgi

Oğuz Türklerinin Üçok koluna mensup olan bir Türk Boyudur. Ulaş, Elvanlı ve Kusun gibi  farklı obalara ayrılmaktadırlar. On üçüncü yüzyıl civarlarında Anadolu topraklarına gelmeye başlayarak Tarsus-Mersin civârındaki bulunmakta olan dağlık arâzilere yerleşmişlerdir. Osmanlı-Karaman beyliği mücadelesi olduğu sırada Karamanoğulları beyliğinin yanında yer almışlardır. Memlûklerle de komşu olmalarından dolayı ara ara Karâmanoğulları beyliğine karşı da tavır almışlardır.

Varsak Türk Boyuna bağlı olanların bir bölümü Çelebi Sultan Mehmed vaktinde Osmanlı Devleti idâresi altına alınmıştır. Osmanlı-Akkoyunlu savaşı olduğu dönemlerde bir bölüm Varsak boyu mensubu, Akkoyunlu devletinin tarafını tutmuştur. Savaş nihayetinde bu savaşta Akkoyunlu tarafını destekleyenler Uzun Hasan’la beraber İran’a gitmişlerdir (1473). Anadolu topraklarında kalan Varsak Türkleri Fâtih Sultan Mehmed Hana tâbiiyyetlerini arz etmişlerdir.

Varsaklar, Türkmen Türkleri

İkinci Bâyezîd’e karşı Cem Sultanı desteklemiş olan Varsaklar, Yenişehir Savaşından sonrasında ki dönemde almış oldukları bu tavırdan vazgeçmişlerdir. Daha sonraki süreçte Osmanlı-Memlûk devletleri arasında olan mücadeleler sırasında Varsak Türkleri Memlûkler lehine faaliyetlerde bulunup onların yanında yer alarak İçel sancak beyliğini ellerine geçirmişlerdir.

Ancak Veziriazam Dâvûd Paşa, burada yaşamakta olan Varsak Türklerini denetim altına aldıktan sonra burada ikamet eden Varsak Türklerine mensup olanların büyük çoğunluğunu; Karaman, Kırşehir, Antalya, Aydın ve Maraş tarafına sürgün ederek zoraki olarak iskana tabi tutmuştur (1487). Bu vaziyet, Varsakların bir daha başka devlet ve beyliklerle iş birliği yaparak Osmanlı aleyhine birleşmelerine olanak vermemiştir.

Yaşam kültürü olarak belirli bir yere bağlı kalmayan göçebe kültürü tercih eden Türk Boylarından biri olan Varsak Türkleri Göçer Hayata son vererek yerleşik hayatı tercih eden son Türk Boyu olarak bilinmektedirler. Yerleşik hayata geçişte diğer boylara oranla daha ileri ki bir dönemde bu geçişi gerçekleştirmiştir.

BİR CEVAP BIRAK