Yakutlar (Yakut Türkleri)

Yakutlar (Yakut Türkleri)

Kültür&Sanat
PAYLAŞ
Saha Türkleri, Yakutlar

Yakut Türk Kültürü ve Medeniyeti İle İlgili Bilgi

Türk Milleti ve Boylarını Tanıtırken Yakut Türklerini Tanıtmamak Olmaz.

Günümüz Rusya’sı Sibirya bölgesinin kuzeydoğu civarlarında yaşamakta olan bir Türk boyu. Sahalar ismi ile de bilinen Yakutların Gulıganlar (Kurıkanlar)la Tunguzların bir birlerine karışımdan ortaya çıkan bir Türk boyu olduğu düşünülmektedir. Kurıkanların, 7. asırda Çin sarayına armağanlar olarak verdikleri ve ayrıca Göktürk Devletini ikinci defâ kurmuş olan İlteriş Kağana itiraz ettikleri bilinmektedir.

Yakut Türkleri 10. asırdan sonrasında Moğol istilâları yüzünden yaşamış oldukları yurtlarından ayrılıp Selenga Irmağının aşağı kesimlerinde , Angara ve Lena ırmaklarının yukarı kesimlerine göçmüşlerdir. On yedinci yüz yıl ilk dönemlerinde Çarlık Rusya’sı Asya’yı ele geçirme niyetlerini gerçekleştirmek amacıyla Yakut Türklerinin egemenlik sürmüş olduğu topraklara yavaş yavaş girmeye başlamışlardır.

1620-1630 seneleri arasında Yakut Türlerine ait olan toprakları yavaş yavaş sistematik saldırılarla tamamen işgal ettiler. Yakutlar bu işgal hareketine karşı koymak için ara ara ayaklandılar ise de, bir neticeye ulaşamamışlardır. Bu târihten sonra ki dönemlerde Yakutların büyük kısmı Rusların tesiriyle Hıristiyanlaştı. Buna karşın Şâmânî inançlarını da devam ettirmişlerdir. İyi at yetiştirmeleriyle tanınan ve zengin insanlar olan Yakutlar, Rusların zulmü altında yoksullaştılar.

Yakut (Saha) Türkleri Hakkında Bilgi

Yakutistan Çarlık Rusya’sında siyasi suç işleyerek yönetime muhalefet edenlerin sürgün edildiği bir ülke durumunda olmuştur. Diğer bölgelerden Rus nüfusun bölgeye göç etmesi teşvik edilerek Yakutistan bölgesinde iskân edilmiştir. Sürgünler, Yakut ülkesinde Batı kültürünü ve muhtariyet fikrini yaydılar. On dokuzuncu yüzyılda kültürlü kimseler yetişti. 1900’lü senelerin başından 1917 ihtilaline kadar vermiş oldukları bağımsızlık mücadelelerine ara vermeden devam etmişlerdir.

1920-1921’de kurulmuş olan Yakut Millî Hükümeti, komünistlere karşı savaştı. Ancak Moskova hükümetinin kuvvetli ve büyük ordusu karşısında daha fazla direnemeyerek mağlup oldular.

Ruslarla yapılmış olan barışın sonucunda Yakutistan Sovyet Sosyalist Muhtar Cumhuriyetini kurdular (1922). Ancak Ruslar, 3.062.000 km2yi bulan Yakutistan’ı kolonizatör tabir edilen Rus vatandaşları ile iskan ederek Yakut Türk Nüfusunun toplam nüfusa olan oranını devamlı ve sistematik bir biçimde düşürmektedirler. 1970 yılında yapılmış olan nüfus sayımına göre Yakutların nüfusu 602.000 idi. 1992’de 944.000’e yükselmiştir.
Unutmayın tarihini bilmeyen bir millet yarınlara adım atamaz.. Tarihinizi okuyun ve yeni kuşaklara anlatın

BİR CEVAP BIRAK