Yazının İcadı ve Önemi Nedir ?

Yazının İcadı ve Önemi Nedir ?

Tarih Ansiklopedisi
PAYLAŞ
Yazının İcadı ve Önemi

İnsanlık Tarihini etkileyen en önemli buluşların başında gelmektedir. Toplumsal Kültür ve Gelişimin Temelini Oluşturmaktadır diyebiliriz.

Yazının İcadı ve Önemi

Yazı, Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde “ Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi. “ olarak tanımlanır. Ancak bu dar tanımdan öte yazı, insanlığın dönüm noktalarından biridir. Bilim adamları ve filozoflar yazı sayesinde yüzyıllar boyunca kültür birikimi, bilim ve tarihin yeni nesillere aktarıldığını ifade eder. Hatta kimi tarihçilere göre tarih çağları yazının icadı ile başlamıştır. Peki, yazının icadı ve önemi nedir?

 

Yazının icadı

Yazının icadından önce insanlar duygu ve düşüncelerini mağaralara resimler yaparak aktarıyorlardı. Sümerlerde çiftçilerin, tapınaklara verdikleri ürünler piktograflar yani basit resimler ile kayıt altına alınıyordu. Yani yazı öncelikle ticari kayıtları tutmak için ortaya çıktı. Zamanla bu basit resimlerin yerini şekil ve semboller aldı, resimlerin yazıya dönüşmesi uzun bir süreç gerektirdi. İlk zamanlarda resimler kendilerini değil, aslında bir anlamı tanımlıyordu. Örneğin çizilen bir kuş, “uçmak” eylemini belirtiyordu. Yazı ilk icat edildiği zamanlarda ağaç yapraklarına, taşlara, toprağa çiviler ile kazındı. Hititlilerin kil tuğlalar üzerine ucu sivri cisimlerle yazdıkları yazıların, çok ince ve çiviye benzemeleri sebebiyle buna “çivi yazısı” dendi. Mısırlılar daha sonra bu yazı şeklini basitleştirip buna “hiyeroglif” adını verdiler. Hintlilerin mürekkebi bulması ile de yazı yazmak çok kolay hale geldi. Mısırlıların tarafından papirüs de bulunduktan sonra hiyeroglif alfabesi mürekkep ile kolayca yazılacak hale getirildi. Şekil yazıları yetersiz kaldığı için alfabeler oluşturuldu. Deniz ticareti yolu ile uygarlıklar arası bilgi alışverişleri oldu. Önce Anadolu daha sonra Yunanistan ve İtalya aracılığı ile tüm Avrupa’ya yayıldı.

Yazının Bulunmasının Önemi

Yazının önemi

Yazının icadı ile tarihi ve kültürel birikimler oluşmaya başladı. Toplumlar arası ilişkiler ilerlemiş, yapılan anlaşmalar kaydedilmiş, bu sayede karışıklıklar önlenmiştir. Bilgilerin toplanması, saklanması, yaygınlaştırılması ve sonraki kuşaklara aktarımı sağlanmıştır. Kişisel duygu, düşünceler ve sanat yaygın hale gelmiş, kültür birikiminin aktarımı kolaylaşmıştır. Yazının icadı kanun ve kuralları kalıcı hale getirilmiş, bu sayede toplum refahı ve düzeni sağlanmıştır. Eğitim, öğrenim kitaplar sayesinde yaygınlaşmış ve kolaylaşmış, bilim adamları ve düşünce adamlarının bilgi birikimleri sonraki kuşaklara aktarılmıştır. Bilim alanındaki çalışmalar kayıt altına alınmış, sonraki nesillere çalışmalarında yardımcı olmuştur. Tüm bunlar düşünüldüğünde yazının önemi anlaşılmaktadır ve yazı gelişen dünyanın vazgeçemeyeceği icatlardan biridir.

Günümüzde Medeniyetlerin Daha İleri Bir Seviyeye Gelmesine Yardımcı Olan Yazının İcadı Konusunda sizlerde görüşlerinizi ve bilgilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

BİR CEVAP BIRAK