Yedi Uyurlar Kimdir (Ashab-ı Kehf)Hakkında Bilgi

Yedi Uyurlar Kimdir (Ashab-ı Kehf)Hakkında Bilgi

Tarih Ansiklopedisi
PAYLAŞ

Oldukça Anlamlı Bir Olay Olan Yedi Uyurlar Olayı.

Yedi Uyurlar İle İlgili Bilgi

Yedi Uyurlar, Ashab-ı Kehf ve Mağara yaranı gibi isimler ile tanınan bu anlatı, Pagan kültüründen başlayıp Hristiyanlık ve Müslümanlığa kadar yayılan bir kültür etkileşimidir. Bu anlatının bir anlamda özeti olan mağarada uyuyup uyanma olayı İslam dışında çeşitli din ve inanışlarda da yer alır.

 

Yedi Uyurlar Kimdir ? Hakkında Bilgi

 

Yedi Uyurlar efsanesinin Hristiyan versiyonunda yeniden dirilme inancına vurgu yapılmaktadır. Bu efsanenin ilk versiyonunda 250 yılları sırasında Decius döneminde, 7 ya da 8 Hıristiyan gencin pagan inancı gereği kurban edilmekten korktuğu için yerin altında bir mağaraya sığındıkları ve uzun süreli bir uykuya daldıkları söylenir. Yaklaşık 184 yıl sonra uyanan yedi uyurlar dönemin Psikopos’u tarafından bir mucize olarak nitelendirilir.

Yine Hristiyanlıkta geçerli olan bir başka versiyonunda ise yedi uyurların yaklaşık 300 yıl sonra uyandığı ve aralarından Maximillian’ı yiyecek almaya gönderdiklerinde bir önceki hikayeyle benzer bir şekilde bunun bir mucize olduğu gerçeğiyle tanışırlar.

 

İslam’da Yedi Uyurlar

Bu anlatının İslami kaynaklarda yer aldığı şekli ise birkaç farklı sürüm içermektedir. Hıristiyanların inandığı anlatıdan ayrı olarak İslami versiyonunda u gençlere katılan bir çobanın Kitmir adında bir köpeği bulunmaktadır. Mağara’da saklanmaları için çoban tarafından götürülen yedi uyurların Efes şehrinde yaşadığı düşünülmektedir.

Ashabı Kehf Hakkında Bilgi

Afşin isimli bir şehirde yaşamakta olan Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş ve Şazenuş isimlerinde 6 kişi din değiştirerek putperestliği bırakmışlardır. O bölgenin kralı bu durumu kabullenmeyerek herkesi putperest yapmak istemektedir ancak bu altı genç dün zorlamalara karşı koyarak hükümdardan kaçarlar ve ibadetlerini daha rahat yapabilmek için bir dağa doğru yola çıkarlar. Karşılarına Kefeştetayyuş isimli bir çoban ve onun köpeği Kıtmir çıkar. Bu 7 kişiye günümüzde Yedi Uyurlar denilmektedir. Yolları gençlere katılarak Yedi Uyurlar’ı oluştururlar.

 

Yedi Uyurlar Dağa geldiklerinde orada bulunan bir mağaranın içine girerler. Burada dualar eder merhamet dilerler. Tam bu sırada mağaranın olduğu yere gelen kralın askerleri bu gençleri mağaranın içine hapsederek onları ölüme terk ederler. Yaklaşık 300 ile 309 yıl kadar bir zaman dilimi kadar uykuya dalan grup aradan geçen zaman sanki bir gece gibi gelmiştir. Gruptaki gençlerden Yemliha şehre inmek ister ve yola çıkar, ancak karşısın da o yaşadığı eski şehir değil çok farklı bir şehir çıkar. Bu farklılığın nedenini merak eden Yemliha Dönemin Kralının karşısına çıkar ve yaşadıkları tüm olayları birer birer anlatır devamında da uykusunu alamadığını uyumak istediğini söyler, arkadaşları ile birlikte tekrar uyur. Bu durumun bir mucize olduğunu düşünen yöre halkı o mağaranın bulunduğu yeri bir mescid yapar. Mersin ili Tarsus ilçesinde Ashab-ı Kehf mağarası bulunmaktadır. Ancak Afşin, Selçuk (Efes) ve Lice de de bu olay ile ilgili anılan mağaralar bulunmaktadır. Fakat tam yerinin Lice’de olduğunu düşünmekteyiz. Nedenine gelirse Kuran’daki Kehf sûresinin 17. âyetinde geçen “(Resûlüm! Orada bulunsaydın) güneşi görürdün: Doğduğu zaman mağaralarının sağına meyleder; batarken de sol taraftan onlara isabet etmeden geçerdi. (Böylece) onlar (Güneş ışığından rahatsız olmaksızın) mağaranın bir köşesinde (Uyurlardı).” bölümüne göre en mantıklı ve uygun yer Lice’dedir.

BİR CEVAP BIRAK